САЙТ БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

Освітня програма 2018-2019 н.р.
БАЛТАЗАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

ЧАПЛИНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ЗВІТ   ДИРЕКТОРА

БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЧАПЛИНСЬКОЇ   СЕЛИЩНОЇ    РАДИ    ХЕРСОНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

НА  ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ   ЗБОРАХ   ТРУДОВОГО    КОЛЕКТИВУ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

                                            БАЛТАЗАРІВКА   2018

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності керівника.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

На  виконання  наказу   Міністерства  освіти  і  науки  України  від   28.01.2005 р.  № 55  «Про    запровадження   звітування   керівників  дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних   закладів», керуючись    примірним  положенням  про  порядок   звітування   керівників    дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  технічних  навчальних  закладів   про  свою   діяльність   перед  педагогічним  колективом  та  громадськістю,  затвердженого   наказом  Міністерства    освіти  і  науки  України    від  23  березня  2005  року  № 178  та     з  метою подальшого    утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  -  громадської   системи  управління  освітою, поєднання  державного   та  громадського   контролю  за   прозорістю    прийняття   і  виконання   управлінських   рішень, запровадження    колегіальної  етики    управлінської  діяльності   в  навчальних    закладах  сьогодні  проводиться   звіт  згідно   запланованої  структури. Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи протягом  2017 – 2018 н.р. У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

            Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті, чи  інші  дії.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу, а  які  питання  будуть    невисвітлені  -  прошу     мене  відкоригувати  у  своїх  виступах.

 

1. Загальна інформація про школу.

 Повна назва: Балтазарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Чаплинської селищної ради Херсонської області

Поштоваадреса: Україна, 
Херсонськаобласть, 
Чаплинськийрайон,
с. Балтазарівка, 

Шкільна, 5

E-mail:  Baltazarovka1@qmail.com

Сайт: 

Кількість учнів: 162 (на кінець навчального року)

1 - 4 класів – 75 учнів

5 – 11 класів – 87 учнів

Кількість класів: 11

Мова навчання: українська

Змінність навчання: 1

Кількість вчителів: 18

 Директор школи: Саркісов Валерій Володимирович, вчитель фізичного виховання та захисту Вітчизни, кваліфікаційна категорія „спеціаліст І категорії”, педагогічне звання -  „старший учитель”.  Стаж педагогічної роботи 35 роки, керівної – 6 років.

Заступник директора з навчально - виховної роботи: Байдукова Віта Романівна, вчитель світової літератури та російської мови, кваліфікаційна категорія „спеціаліст І категорії”, педагогічне звання  - „старший учитель”. Стаж педагогічної роботи 23 роки, керівної – 2.

 У 2017/2018 навчальному році працювало 18 педагогічних працівників та 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу, 1 бібліотекар. За індивідуальною формою 4 клас закінчила Колесникова Олександра Сергіївна. Свідоцтва одержали 13 випускників базової школи, атестати –9 випускників середньої школи. Гуртковою роботою було охоплено 78% учнів школи.

 

 1. 2.     Матеріально-технічна база навчального закладу 

 

Школу засновано у 1968 році (будівля складається з 2-х поверхів).  Форма власності - комунальна.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

 

У приміщенні школи 15  кабінетів:  

 • Української мови та літератури
 • Кабінет фізики та математики
 • Кабінет хімії та  біології
 • Кабінет історії та правознавства
 • Кабінет інформатики
 • Кабінет трудового навчання
 • Кабінет географії
 • Кабінет іноземної (англійської )мови
 • Спортивний зал
 • 4 кабінети для учнів початкової школи

Бракує кімнати для групи продовженого дня.

Є спальня для 6-річок.  В школі є бібліотека,   їдальня,  спортивний майданчик, майстерня, у коридорах розпочато роботу музейного формування.

Забезпеченість закладу меблями  60%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці у школі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт харчоблоку, коридорів,навчальних кабінетів, відновлено та зроблено ремонт у 1 класі -  НУШ, 2 клас – інклюзивний, зроблено капітальний ремонт кабінету біології, замінено частини електродротів, замінено 12 світильників в навчальних кабінетах. 

     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.

 

3. Управління закладом

У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

 Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

4. Кадрове забезпечення.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

  У 2017/2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

     Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами). 

За освітнім рівнем педагогічних працівників 

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

З них мають

Вищу освіту

%

Середню спеціальну

%

Навчаються заочно

2015 – 2016

17

 12

70,6

 1

5,8

3

2016 - 2017

15

 11

73,3

 1

6,6

3

2017-2018

18

15

83,3

2

11

2

 

Якісний склад учителів за віком 

 

Кількість педпрацівників

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

До 30 років

3

3

4

 

 

31 – 40 років

5

5

4

 

 

41 – 50 років

7

5

5

 

 

51 – 55 років

-

1

2

 

 

Понад 55 років

2

1

3

 

 

Всього

17

15

18

 

 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

 

Кількість педпрацівників

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

До 3 років

2

2

3

 

 

3 – 10 років

3

3

2

 

 

10 – 20 років

2

2

3

 

 

Понад 20 років

10

8

10

 

 

Всього

17

15

18

 

 

 

 

5. Методична робота.

Діяльність  педагогічного  колективу  школи  у  2017-2018  навчальному     році відповідала  річному  плану,  концепції  розвитку  школи  та  перспективному плануванню. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

На початок 2017-2018 н. р. було відкрито 11 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2017 року кількість учнів становила 167 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 15 чоловік (2016-2017 н.р. -13 чол.). Протягом року із закладу освіти вибуло 18 учнів, випущено з 9 класу – 9 учнів, з 11 класу -9 учнів, прибуло - 3 учнів.

      На кінець навчального року у школі навчалося 162 учні  (станом на 01.06.2018), 1-4 класів: 75 учнів; 5-11 класів: 87 учнів.

Школа працює за технологічним профілем.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, майстерні, біології, кабінету групи продовженого дня.

      Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 класів). Усі випускники 2017-2018 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати таблиці:

Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

9

8

1

 

-

-

11 клас

9

-

2

 

 

7

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок навчального року заклад був забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У школі працювало 17 учителів, бібліотекар. На кінець навчального року у школі стало 17 учителів, бібліотекар та медична сестра.

За кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями у школі працювали: спеціалістів  –  8; вчителів спеціалістів ІІ категорії  –  1; вчителів спеціалістів І категорії  –  7; вчителів спеціалістів вищої категорії –1, вчителів зі званням «старший вчитель» - 3.

пед

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», на виконання плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з  навчально-виховної роботи, класними керівниками.

Класні керівники 5-11 класів недостатньо контролюють відвідування учнями школи. Учні з вищевказаних класів дозволяють собі пропуски занять без поважних причин.

По результатам навчального року учень 7 класу – Кукуяшний О. та  учень 7 класу Стромецький М.,  мають найбільше пропусків без поважних причин. Сім’ї цих  учнів неодноразово відвідувалася класними керівниками, адміністрацією школи разом з виконуючою обов’язки старости Войцеховською Н.В.,  секретарем сільської ради Ренкас А.В., представником служби у справах дітей та кримінальної міліції.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність класних керівників та вчителів-предметників. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдаровані діти». У 2017-2018 н.р. він нараховує  32  учнів, з них:

 • академічної обдарованості -   8  учнів;
 • спеціальної обдарованості -    24  учнів.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної шкільної програми «Обдарована молодь».

З метою розвитку творчих здібностей учнів, щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану.

Додаткові години навчального плану виділено на вивчення читання та алгебри та геометрії у 11 класі на академічному рівні. Біології 1 година у 10 класі та факультативні заняття з української мови. У 2017-2018 н.р. з варіативної складової 1 година часу взята для проведення дистанційних занять з біології у 9 класі (вчитель Тимошенко А.Й.).

Учні школи брали активну участь у шкільних та районних предметних олімпіадах, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

У ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика у ІІ (районному) етапі учні школи показали такі результати:

 

Прізвище, ім’я учня

клас

К-ть балів

місце

ПІБ учителя

1

Гуменюк Єлизавета

6

19

4-5

Саркісова А.В.

2

Саркісова Анна

10

10,75

4

Саркісова А.В.

3

Смагін Артем

7

9

7

Саркісова А.В.

4

Рогацький Євген

11

14

6

Свентозельська О.М.

5.

Кадусі Іоанна

5

22,5

2

Саркісова А.В.

6.

Саркісова Поліна

4

26

7

Григоренко Н.М.

 

Учні 5-11 класів у VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка показали такі результати:

          №

Прізвище, ім’я учасника

клас

К-ть балів

місце

ПІБ учителя

1.

Смагін Артем

 

7

7,75

7

Саркісова А.В.

2.

Гуменюк Єлизавета

6

14

8

Саркісова А.В.

3

Байдукова Каріна

10

9

6

Саркісова А.В

4

Рогацький Євген

11

5

5

Свентозельська О.М.

5.

Дону Андріана

8

4,25

7

Саркісова А.В.

             

 

Важливу роль у популяризації предметних знань серед школярів, розвитку їх здібностей і логічного мислення вчителі та учні школи приймали участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок осінній» та «Колосок весняний» (61 учнів, 51 переможці).

Учні школи взяли активну участь у екологічних конкурсах: «Юннатівський зеленбуд» (3 місце), «Букет замість ялинки» (3 місце), «Альтернативна ялинка» (3 місце), акції «Допоможемо зимуючим птахам», шкільних агітбригад «Юні пожежники Херсонщини» (4 місце).

 Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. №1318/20056, згідно наказу відділу освіти, молоді та спорту від 03.11.2017 року №265 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному році» у листопаді-грудні 2017 року учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад покращилася, але одні й ті ж учні приймають участь у більшості предметних олімпіад. У другому етапі Всеукраїнських олімпіад брали участь 14 учнів 4 та 7-11 класів. Підвищилася результативність порівняно з минулим роком з біології, хімії, математики, російської мови, української мови, географії, з правознавства, екології,  з усіх інших предметів залишилися такі ж місця, або результати погіршилися. Кількість призових місць у цьому році – 10  (2016-2017 н.р. – 3):

 • І місце з біології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • І місце з біології – Дону Андріана, 8 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • ІІ місце з біології – Умєрова Катерина, 11 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • II місце з біології (обласна)-  Байдукова Каріна, 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • І місце з хімії – Лупашко Валерія, 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • ІІІ місце з географії – Бурачок Віталій, 8 клас (вчитель Гмиря З.Г.); 
 • ІІІ місце з української мови – Рогацький Євген, 11 клас (вчитель Свентозельська о.М.); 
 • ІІІ місце з правознавства –Лупашко Валерія, 10 клас (вчитель Свентозельська О.М.); 
 • ІІІ місце з екології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • ІІ місце у ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика у ІІ (районному) етапі – Кадусі Іоанна, 5 клас (вчитель Саркісова А.В.); 
 • ІІ місце у І етапі – захисті науково- дослідній роботі МАН з біології та екології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.). 

Учні школи не приймали участі в олімпіадах з  трудового навчання, фізики та інформатики.

Учителі фізичної культури сприяють активній участі школярів у районних змаганнях з різних видів спорту, дбають про здоровий спосіб життя. Учні школи неодноразово здобували перемогу з футболу.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення.

З метою координації методичної роботи в школі створена методична рада (Наказ №88 від 08.09. 2017р. «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2017-2018 н. р.»). До складу ради входять: директор школи, заступники директора, голови ШМО. Рада визначає напрямки діяльності, акумулює відомості про зміст методичної роботи, стратегії впровадження інновації, планує діяльність школи, керує роботою ШМО, центрів шкільного самоврядування, організовує роботу з батьками та здійснює роботу над впровадженням інноваційних технологій в освіті.

Координатором методичної роботи із підвищення якості освіти в школі була методична рада, на засіданнях якої розглядались теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання курсів за вибором.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Основними структурними підрозділами системи є методичні об’єднання вчителів. В Балтазарівській ЗОШ працює чотири методичних об’єднання:

• вчителів початкових класів (керівник Григоренко Н.М.);

• вчителів природничо-математичного циклу (керівник Гмиря З.Г.);

• вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Свентозельська О.М.);

• класних керівників (керівник Саркісова А.В.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над V етапом (результативно-оцінювальним) науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей шкільного віку засобами навчального процесу».

У 2017-2018 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Важливим моментом із забезпечення високого методичного  та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та  курси підвищення кваліфікації педагогів.  У 2017-2018  н. р. у комунальному вищому навчальному закладі « Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли курсову перепідготовку:

-       Тимошенко А.Й. – вчитель біології та хімії;

-       Гмиря З.Г. – вчитель географії, екології;

-       Ілляшенко Н.А. – вчитель початкових класів;

-         Рожко Л.Г. – вихователь ГПД, вчитель початкових класів.

Вчителі школи: Тимошенко А.Й., Байдукова В.Р., Григоренко Н.М., приймали участь у вебінарах «Інтерактивної школи творчого вчителя» (видавництво «Ранок») та пройшли навчання НУШ на платформі EDEra та отримали «Сертифікати».

Тимошенко А.Й., учитель біології, у травні 2018 року приймала участь в авторському науково-практичному семінарі «Методологія природознавчих екскурсій на базі природно-заповідного фонду Херсонщини» при «Херсонській академії неперервної освіти», за що отримала сертифікат.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2017 році атестувалися 2 вчителя. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2017-2018 навчальному році, провели відкриті уроки, виховні заходи, підготували матеріали з досвіду роботи (папки, презентації), виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Результати атестації такі:

-   Ілляшенко Н.М. (учитель початкових класів) – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

-  Тимошенко А.Й. (учитель біології та хімії) – підтверджено кваліфікаційну категорію «вища» та присвоєно звання «старший вчитель»

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав, що рівень знань  учнів необхідно підвищувати за рахунок індивідуальної роботи вчителів і вихователів в позаурочний  час.

Порівняльний аналіз  річного оцінювання учнів за рівнями навчальних досягнень:

 

Навчальний рік

Всього учнів

Кількість учнів, які не атестовані

Рівні

Відсоток  успішності

І

початковий

ІІ

середній

ІІІ

достатній

ІV

високий

 

Кількість

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

 

2013-2014

191

4

16

8,4

106

55,5

55

28,8

10

5,2

98

2014-2015

183

5

10

5,5

96

52,5

61

33,3

11

6,0

97

2015-2016

168

4

18

10,7

85

50,6

56

33,3

5

3,0

98

2016-2017

148

4

16

10,8

55

37,1

64

43,2

9

6,0

97

2017-2018

134

-

5

3.73

85

63.4

39

29.1

5

3.73

100

 

ф

У 2018-2019 н. р. необхідно покращити роботу з учнями для підвищення рівня знань через індивідуальну роботу, участь в гуртках, факультативах, предметних тижнях. Результати ДПА взяти до уваги на засіданнях МО школи при плануванні заходів щодо покращення ефективності  викладання предметів.

У І та ІІ півріччях 2017-2018 навчального року проведено моніторинг якості знань учнів з основних шкільних дисциплін. Результати моніторингу дозволили ефективно спланувати роботу методичних об’єднань за предметами у новому навчальному році. 

 

6. Виховна робота

 

           На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання,протидії дитячому насиллю в родині, попередженню боулінгу серед учнівської молоді,  плану роботи школи на 2017-2018 н. р., з метою проведення корекційно - розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, виховна робота була спрямована на підготовку учнів до суспільного та повноцінного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

У відповідних розділах Методичних рекомендацій визначено зміст таких завдань і напрямів виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік, як:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

У  2017/2018н.р. в Балтазарівській загальноосвітній школі I- III ступенів навчалось 162 учні. Класними керівниками працювало 11 вчителів.

Навчально - виховний процес організовано відповідно до навчального плану на 2017/2018 навчальний рік та плану роботи школи. Виховна діяльність проводилась за основними напрямками у вихованні підростаючого покоління:

 • цілісне ставлення до суспільства і держави;
 • цілісне ставлення до праці;
 • цілісне ставлення до природи;
 • цілісне ставлення до мистецтва;
 • цілісне ставлення до людей;
 • цілісне ставлення до себе.

З метою різнобічного виховання в школі працювали гуртки (на громадських засадах через відсутність фінансування):

 • гурток «Книголюби» - (кер. Крупінська В.Б.)
 • творче об’єднання «Народна лялька» - (кер. Володіна Г.А.)
 • гурток «Юний вокаліст» - (кер. Капітан Ю.В.)
 • гурток «Юні краєзнавці» - (кер. Гмиря З.Г., Гілевич Я.В.)
 • гурток любителів рослин «Кімнатне квітникарство» - (кер. Тимошенко А.Й.)
  • гурток «Технології моделювання» - (кер. Ілляшенко Н.А.)
  • спортивна секція «Блискавична подача» - (кер. Саркісов В.В., Рибакін В.В., Гілевич Я.В.)
  • драматичний гурток (кер. Свентозельська О.М.)
  • «Студія казки» - (кер. Фисина Л.В.)

На початку навчального року учні знайомились на класних годинах зі статусом школи, правилами внутрішнього розпорядку, режимом. Взаємодія з учнями здійснювалась на основі особистісного-орієнтовного підходу до

кожної дитини, що сприяло глибокому вивченню її індивідуальних особливостей і якостей, розкриттю здібностей.

На початку навчального року було обрано і сформовано центри учнівського самоврядування «Молода просвіта», але згодом в січні 2018 року учнівське самоврядування було перейменовано на «ЮНІКС», що означає юні та наполегливі інтелектуали креативно спрямовані.

У школі було оновлено банк даних на дітей різних категорій: багатодітних, малозабезпечених, інвалідів, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, дітей, що знаходяться на внутрішньо шкільному обліку, як правопорушники, обдарованих дітей, дітей працівників АПК, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін. Під час навчального року рада профілактики школи, класні керівники та учнівське самоврядування пильно контролювали навчання, досягнення, розвиток та дисципліну цих учнів.

Протягом 2017/2018 навчального року учні та вчителі школи були активними учасниками багатьох загальношкільних заходів:

 • проведення святкових концертів, творчих звітів, парадів; свято Першого дзвоника «Дзвоник вересневий кличе нас до школи!» після якого в кожному класі було проведено перший урок ««Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну», святковий концерт до Дня працівників освіти «Низький уклін Вам, любі вчителі»,  святкування Дня Збройних Сил України та запрошення односельчан учасників АТО, свято«Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай», новорічне свято «Новорічна подорож», «Карнавал новорічної маски», вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина  « Сила двох сердець», виступ у районному конкурсі  агітбригад ДЮП «Юні Пожежні Херсонщини», огляд художньої самодіяльності «Таврійський Барвограй», «Свято зустрічі птахів», святковий мітинг, присвячений перемозі у Другій світовій війні, родинне свято присвячене Міжнародному Дню сім’ї,свято останнього дзвінка «Прощавай, рідна школо!», свято випускного вечора для учнів 4, 9, 11 класів. В травня учні нашої школи прийняли участь у районній військово-патріотичній грі «Сокіл (Джура)», де зайняли 4 місце. Також не залишаються школярі байдужими до волонтерства. Починаючи з грудня по травень вони прийняли участь у акціях: «Подаруй солдату свято» до Дня Святого Миколая (збір солодощів), збір теплих речей для родин, які опинились в складних життєвих обставинах, збір пасхальних солодощів «Подаруй солдату Великоднє свято» та ін..; 
 • цикл художньо-естетичних конкурсів;озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних рослин», конкурс на найкращу годівничку «Годівничка для синички», конкурс композицій «Букет замість ялинки», виготовлення подарунків-сюрпризів та святкових стінгазет «Майстерня Діда Мороза», виготовлення валентинок та плакатів-поздоровлень до Дня Святого Валентина, виготовлення вітальних листівок до Дня матері. Учні нашої школи неодноразово брали участь у більшості районних конкурсів та акцій. Це такі як:«Допоможемо зимуючим птахам», «Юннатівський зеленбуд», «Птах року», «Альтернативна ялинка», «Дотик янгола», конкурс майстрів художнього читання «Наша земля Україна», «Поетичний камертон Ліни Костенко», виставка учнівських робіт «Писанковий сад»;
 • проведення предметних та тематичних тижнів (олімпійський тиждень «Діти олімпійська надія України», тиждень безпеки руху дітей, тиждень туризму, тиждень російської мови, тиждень початкових класів, тиждень історії та правознавства, тиждень англійської мови, тиждень математики, тиждень фізики та інформатики,  тиждень музики та театру, тиждень географії, тиждень біології та екології, тиждень трудового навчання, тиждень хімії, тиждень дитячої книги, тиждень цивільного захисту, тиждень ОБЖД). У школі  проходили тематичні місячники: «Місячник здорового способу життя», «Місячник екології», «Місячник боротьби з туберкульозом».

В школі, кожного понеділка та п’ятниці, проводились традиційні інформаційні лінійки, під час яких відбувалось оголошення плану заходів на тиждень, поздоровлення переможців, найактивніших учнів та іменинників.

Кожен четвер на нульовому уроці класні керівники проводили години спілкування та виховні години до національних визначних дат: День  партизанської слави, День українського козацтва, інформаційні години та бібліотечні зустрічі до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, реквієм «Біль душі людської» та акція «Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр., до Дня Соборності України, день пам’яті героїв, що загинули  під Крутами «На грані двох тисячоліть Чорніє Хрест у білім полі...», заходи до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні та до Чорнобильської трагедії, виховні години присвячені «Великому терору 37-38 рр.» та депортації кримських татар у 1944 році.

В червні на базі школи запрацював пришкільний оздоровчий табір «Веселка», який зібрав навколо себе більше 80 вихованців. В таборі було створено три групи дітей з вихователями та вожатими. Кожного дня, протягом двох тижнів, проводились виховні заходи за різною тематикою та спрямуванням. Це такі як:

-         святковий концерт до Дня відкриття табору «Веселка;

-         спортивні естафети, змагання з футболу та шашок до Дня спорту;

-         гра «Я люблю Україну» до Дня національно-патріотичного виховання;

-         творчі конкурси та музична вікторина до Дня творчості;

-         природнича гра до Дня природознавства;

-         командна гра «День слідопита»;

-         організація виховних заходів американськими волонтерами;

-         похід просторами рідного краю до Дня здоров’я;

-         конкурсно-розважальна гра До дня бантиків;

-         організація виховних заходів до Дня зустрічей «У колі друзів»;

-         інсценізація казок на сучасний лад до Дня казки;

-         конкурсно-розважальна гра до Дня талантів;

-         змагання та естафети до Дня туризму;

-         урочисте закриття табірної зміни.

Протягом всього відпочинку вихованці табору активно брали участь у  різноманітних заходах, були нагородженні безліччю грамот, подяк та медалей, отримували трьохразове харчування та порцію гарного настрою на цілий день.

     Аналіз виховних заходів за 2017-2018н.р. показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів: колективні творчі справи, технологія самовиховання і саморозвитку.

Діяльність учнівського самоврядування у 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямками реформування школи, визначеними Державною національною програмою Освіта («Україна XXI століття»).

Пріоритетними напрямками діяльності членів учнівського парламенту були: виховання в учнів громадських напрямків, профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень, формування соціальної компетентності серед учнів( відповідальності, вольової поведінки).

Велась робота з учнями «групи ризику». Педагоги-наставники, класні керівники здійснювали заходи, щодо попередження правопорушень. Систематично ведеться контроль за відвідуванням школи класними керівниками та адміністрацією. Класні керівники разом з адміністрацією

школи відвідують сім’ї дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та складають акти обстежень, що стосуються умов проживання дитини та родини в цілому.

Щоденно проводились рейди «Урок» , «Ні запізненням!» ,перевірялась чистота класних приміщень, а також кожного тижня обирались три класи середньої, або старшої ланки для проведення рейдів «Щоденник» «Портфель». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилась систематична робота з організації контролю за відвідуванням учнями школи, а саме: щоденно вівся облік відвідування як класними керівниками так і черговими в книзі обліку. Інформація про систематичні пропуски обговорювалась на засіданні Ради профілактики, де виносилось рішення про індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. З тими учнями, котрі пропускали заняття систематично постійно проводилась профілактична робота.

Протягом 2017/2018 навчального року систематично здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувались вимог законів України « Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу». Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ і записували данні до журналів з ТБ та класних журналів.

На належному рівні виконувались заходи щодо здійснення санітарно - гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів здійснення контролю за проведення уроків фізкультури та трудового навчання.

В 2017/2018 навчальному році велика роль приділялась проблемам дитячого насилля в родині та проблемам виникнення булінгу у школі. Пріоритетним напрямком у вихованні підростаючого покоління  залишалось національно - патріотичне виховання.

Одним з головних напрямків є превентивне виховання. В школі проводились лекторії по профілактиці шкідливих звичок та їх наслідків.

Серед недоліків, які мали місце в виховній роботі школи, слід відзначити недостатньо ефективну роль учнівського самоврядування , недостатній контроль з боку класних керівників за роботою органів учнівського самоврядування в класі, про що свідчили результати участі у загальношкільних заходах, не всі класи приймають участь в житті школи належним чином.

Також спостерігається недостатній рівень роботи з учнями в питаннях превентивного виховання, через що ми можемо спостерігати пропуски учнями занять без поважних причин.

З метою покращення виховної роботи школи на наступний навчальний рік поставлені нові завдання та цілі.

Завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 1. Розпочати працювати над І етапом обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».
 2. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

-         забезпечення кожному учню (вихованцю) рівний доступ до якісної освіти;

-         забезпечення впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

-         створення належних умови для успішної адаптації учнів 1 класу до навчання;

-         створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу;

-         здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

-         зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації;

-         максимального забезпечення учнів (вихованців)  необхідними підручниками і навчальними посібниками;

-         особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів (вихованців);

-         оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

-         удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання;

-         виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із     захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

 1. Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 2. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 3. Сприяти впровадженню гнучкої системи організації навчального процесу щодо роботи з обдарованими учнями.
 4. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний     та професійний рівень шляхом проведення  атестації  педагогічних  працівників ( згідно з перспективним планом і заявами педагогічних працівників).
 5.  Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 6. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 7. Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 8. Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 9. Вдосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньо-шкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності школи.

        12. Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей;

        13. Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних    стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

        14. Забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності.

15.Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

16.Організація виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання. Спрямованість педагогічної діяльності на досягнення вихованості учнів.

        17. Використання потенціалу батьків і благодійників у створенні культурно-розвиваючого середовища школи, поліпшення матеріально-технічної бази.

 

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працювала шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1- 4 класів забезпечуються харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалось за бажанням у їдальні школи.

 

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі  «Про організацію роботи з охорони праці» призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці завгоспа школи Лупашко Р.М. та безпеки життєдіяльності заступника директора з навчально-виховної роботи Байдукову В.Р., сплановані заходи.

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

9. Робота з батьками

Проводяться загальношкільні збори, відбувається зустріч з представниками різних органів, які проводять інформаційну роботу з батьками, членами педагогічного колективу. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

    У 2017/2018 році  проведено 3 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

      Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. Інформацію про надходження та їх використання можна побачити на сайті школи, там є розділ «Прозорість та відкритість навчального закладу», де розміщена відповідна інформація згідно пункту 3 статті 30 Закону України про освіту. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітує голова батьківського комітету.

У практиці школи використовуються масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей класу.

Батьки школи не стоять осторонь всіх шкільних проблем. Саме за вашої підтримки у школі створені  належні умови для навчання та виховання учнів.

 

 Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1.Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-   навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

-   реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-   діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-   у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-   школа  намагається підтримувати  свій позитивний імідж;

-   створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-    поступово покращується ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-   методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    підтримується сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-   підвищення якості освітніх послуг;

-   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-   активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-   недостатня результативність ЗНО;

-   неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;

-   вакансії педагогічних працівників;

-         покращення матеріально-технічної бази школи:

-         терміново встановити опалювання в старому корпусі школи, де навчається молодші школярі;

-         потрібно заміна вікон на енергозберігаючі;

-         потребує капітального ремонту перехідна галерея між старим та новим корпусом.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі.

Місія школи:

- гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти  та з поглибленим вивченням англійської мови;

-  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до життя в умовах глобалізації економічного простору;

- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;

- моделювання школи самовираження особистісного розвитку екзистенціальних компетенцій.

Головні завдання школи:

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти й нових навчальних програм для 5 і 10-х класів;

-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

-  створення „ ситуації успіху” для кожного учня;

- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізації школи;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

Умови досягнення головних завдань школи

          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти;

- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

 

 

 

                    Директор школи                              В.В. Саркісов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директор Балтазарівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

____________________В.В. Саркісов

                            «29»  серпня 2018 рік

 

Освітня програма Балтазарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Чаплинської селищної ради Херсонської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Схвалено педагогічною радою

                                                                                     Голова педагогічної ради

                                                                                                             Саркісов В.В.

(протокол №8 від  «29» серпня 2018 р.

                                                                                  Директор             (Саркісов В.В.)

                                                                              (наказ від « 29» серпня  2018р. № 96  )

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

Передмова

Розроблено робочою групою у складі:

 • Саркісов Валерій Володимирович – директор школи;
 • Байдукова Віта Романівна – заступник директора з НВР;
 • Тимошенко Аліна Йосипівна – вчитель вищої категорії;
 • Григоренко Надія Миколаївна – голова МО початкових класів.

 

Повна назва закладу                                   Балтазарівська загальноосвітня школа

загальної середньої освіти                         І – ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради

                                                                      Херсонської області

Ступінь навчання                                       І – ІІІ ступенів

Мова навчання                                           українська

Термін дії                                                    1 рік

Інтернет адреса постійного                     http://bzosh.io.ua

розміщення опису освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

Загальні положення

Освітня програма Балтазарівської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області ( далі – Балтазарівська ЗОШ І – ІІІ ст.) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;
 • від 14 січня 2004 року №24 «Про  затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

На основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказами МОН України:

 • від 21.03.2018 р.  №268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»(за редакцією Р.Б. Шияна)- для 1-го класу;
 • від 20.04.2018р. №407 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 клас) (таблиця 1);
 • від 20.04.2018р. №405 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 клас) (таблиці 1 та 2);
 • від 20.04.2018р. №408 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» - для 10-го класу (таблиця 2);
 • від 20.04.2018р. №406 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 клас) (таблиця 10).

У Балтазарівській  ЗОШ І – ІІІ ст. функціонуватиме  інклюзивний клас - 2, для дитини з порушенням опорно-рухового апарату. У навчальному плані для 2 класу враховано наказ МОН України  від25.06.2018 №693, таблиця 18.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених державним стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

У складі учнів Балтазарівської ЗОШ І – ІІІ ст. є турки - месхетинці, які на низькому рівні володіють українською мовою. Тому до навчального плану школи введено індивідуальні заняття з української мови. Для навчання в старшій школі характерним є врахування вимог зовнішнього незалежного оцінювання якості україномовної освіти. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), старшокласник опановує мовні та мовленнєві знання, уміння, у результаті здійснюється процес пізнання нового, осмислення й закріплення засвоєного, удосконалення й систематизація набутого, вироблення досвіду практичного використання здобутих знань, умінь і навичок під час навчально-мовленнєвого спілкування, тобто розвивається мовна особистість учня, його комунікативна компетентність. Для того, щоб учні здали успішно ДПА, на індивідуальних заняттях проводиться якісна підготовка до обраних предметів.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічна послідовність їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-7);
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку8,пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість  і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1- 4–х класів закладів загальної середньої освіти складає 3465 годин/навчальний рік:

 • для 1-го класу – 805 годин/навчальний рік;
 • для 2-го класу – 945 годин/навчальний рік;
 • для 3-го класу – 875 годин/навчальний рік;
 • для 4-го класу – 840 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9 –х класів закладів загальної середньої освіти складає 5460 годин/навчальний рік:

 • для 5-го класу – 962,5 годин/навчальний рік;
 • для 6-го класу – 1032,5 годин/навчальний рік;
 • для 7-го класу – 1085годин/навчальний рік;
 • для 8-го класу –1137,5 годин/навчальний рік;
 • для 9-го класу – 1242,5 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти  для 10-11 класів складає 2292,5 годин/навчальний рік:

 • для 10-го  класу – 1277,5 годин/навчальний рік;
 • для 11-го класу – 1015 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл годин навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-7).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівнів освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами, враховуючи гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передає реалізацію  освітніх галузей  Базового навчального плану  Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріативну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено:

 додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

-         історія України, 10 клас – 0,5 години

курси за вибором:

1 клас «Людина. Родина. Світ»  - 1 година

індивідуальні та групові заняття:

-         математика, 3 клас – 1 година;

-         математика, 5 клас -  1година;

-         історія України, 9 клас – 0,5 години;

-         біологія, 9 клас - 1 година;

-         історія України, 10 клас - 1 година;

-         біологія, 11 клас – 1 година;

-         історія України, 11 клас -  0,5 години;

-         українська мова, 11 клас -1 година.

Зміст профілю навчання у 10 класі реалізується системою окремих предметів і курсів:

 • базові:

-         українська література;

-         зарубіжна література;

-         іноземна мова;

-         історія України;

-         всесвітня історія;

-         громадянська освіта;

-         математика(алгебра і початки аналізу);

-         географія;

-         фізика і астрономія;

-         хімія;

-         фізична культура;

-         захист Вітчизни

 • вибірково - обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту:

інформатика -1,5;

технології – 1,5

 • профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні:

-         українська мова;

-         біологія і екологія.

Учні 11 класу навчаються за технологічним профілем, тому із варіативної частини виділено 6 годин для вивчення предмету «Технології» , які передані до КЗ МНВК.

   Для формування відповідного профілю навчання при розподілі годин враховуються освітні потреби учнів, регіональних особливостей, кадрове забезпечення, матеріально-технічна база тощо.

    З метою уникнення тижневого навантаження 0,5, 1,5, 3,5 годин на тиждень у навчальному плані передбачено їх вивчення за тижнями – А і Б.

Повноцінна початкова, базова та середня загальна освіти забезпечують реалізацію як інваріантної, так і варіативної складових.

   У 1, 2, 3, 5 класах здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів: інформатика (2,3,5клас), українська мова (1 клас), англійська мова (1 клас) відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002р. за №229/6517).

    При визначенні гранично - допустимого навантаження учнів враховуються санітарно-гігієнічні норми та нормативи тривалості уроків: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин.

   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року 3462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 14 січня 2004 року №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично – допустимого навантаження учнів.

   Збереження здоров’я дітей належить до головного завдання закладу загальної середньої освіти, тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основ здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Зміст наповнюваності предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево - вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій:

у 1- 4 класах:

ü вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

ü вправи для оволодіння навичками пересувань;

ü вправи для опанування навичками володіння м’ячем;

ü стрибкові вправи;

ü ігри для активного відпочинку;

ü вправи для розвитку фізичних якостей;

ü вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

У 5 -11 класах :

-         легка атлетика;

-         баскетбол;

-         волейбол;

-         футбол.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Для здобувачів освіти 1 - 11класів: 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Соціальна і громадянська компетентності

 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

 

4

Математична компетентність

 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Ініціативність і підприємливість

 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

7

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

 

8

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи

національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

9

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

10

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

 

   Крім цього, в учнів 1 класу  сформується інформативна компетентність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Навчання за наскрізними лініями:

Наскрізна лінія

Коротка характеристика 

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. 

Здоров'я і безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 

Підприємливість і фінансова грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Перелік освітніх галузей

Освітні галузі для 1 класу:

Мовно-літературна (рідномовна освіта);

Іншомовна освіта;

Математична;

Природнича;

Технологічна;

Інформатична;

Соціальна і здоров’язбережувальна;

Громадянська та історична;

Мистецька;

Фізкультурна.

Освітні галузі для 2-11 класів:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. (Додаток 8)

 

 

 

Розділ ІV

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання

До 1 класу зараховуються діти з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

До 5 класу зараховуються учні, які закінчили початкову школу та склали ДПА. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочати здобуття загальної середньої освіти за інших умов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Розділ V

Форми організації освітнього процесу

Класи

Форми та методи

1-4

- уроки різних типів

- екскурсії

- віртуальні подорожі

- спектаклі

- квести

- дослідницькі

- інформаційні

- мистецькі проекти

- сюжетно-рольові ігри

- інсценізації

- моделювання

- ситуаційні вправи

- волонтерство тощо

5-9 класи

- інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів інших)

- інтегрований урок

- проблемний урок

- відеоурок

- екскурсія

- віртуальна подорож

- семінар

- конференція

- форум

- спектакль

- брифінг

- квест

- формування компетентностей

- розвитку компетентностей

- перевірки та/або досягнення компетентностей

- корекція основних компетентностей

- комбінований урок тощо

10-11 класи

- екскурсії

- віртуальні подорожі

- уроки-семінари

- конференції

- форуми

- спектаклі

- брифінги

- квести

- інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів інших)

- інтегрований урок

- проблемний урок

- відеоурок

- прес - конференція

- ділова гра

- заліки

- співбесіда

- консультація тощо

 

Розділ VІ

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

За кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями у школі працює 17 учителів:

спеціалістів  –  8;

 вчителів спеціалістів ІІ категорії  –  1;

вчителів спеціалістів І категорії  –  7;

вчителів спеціалістів вищої категорії –1;

вчителів зі званням «старший вчитель» - 3.

Вищу освіту мають 13 вчителів, середню спеціальну - 4 вчителів. Усі вчителі проходять курсову перепідготовку при Херсонській академії неперервної освіти, таким чином підвищуючи професійний рівень.

У школі також надають освітні послуги:

організатор дитячого колективу -2;

соціальний педагог -1;

практичний психолог – 1;

бібліотекар;

медична сестра.

Для реалізації навчально-виховного процесу в школі наявні10навчальних кабінетів, 4 класних кімнати, 1 спортивний зал, 1 ігрова кімната, майстерня з трудового навчання (майстерня обслуговуючої праці, слюсарна майстерня, столярна майстерня), спортивний майданчик, тренажерний комплекс. У закладі наявні:

 • 1кабінет української мови та літератури; 
 • 1 кабінет зарубіжної літератури; 
 • 1 кабінет математики; 
 • 1 кабінети іноземної мови; 
 • 1 кабінет історії;
 • 1 кабінет географії; 
 • 1 кабінет біології; 
 • 1 кабінет хімії; 
 • 1 кабінет інформатики; 
 • 1 кабінет мистецтва.

Також школа має інклюзивний клас, який обладнано відповідними зонами, у цьому класі є проектор, ноутбук, інтерактивна дошка. Для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами школа обладнана пандусами.

  Усі навчальні кабінети укомплектовані партами, стільцями для кожного учня; столами і стільцями для обладнання  робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах, класними дошками у кожній класній кімнаті.     
    У закладі працює  кабінет інформатики. У кабінеті встановлені навчальні комп’ютери з ліцензованим програмним забезпеченням. Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet. У кабінеті інформатики вчителі мають можливість проводити окремі уроки, застосовуючи Internet мережу.

      У закладі працює бібліотека.   Бібліотечний фонд бібліотеки закладу станом на 01.08.2018 року нараховує 6570 екземплярів. З них основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) становить 3890 примірників.

         Фонд підручників нараховує  2680 екземплярів. Забезпечення учнів  підручниками складає  90%. Зазначена навчально-методична та довідкова література  використовується за призначенням.

Балтазарівська ЗОШ І – ІІІ ст.. працює за навчальними  програмами, затвердженими МОН України.

       Система управління якістю освіти в школі забезпечує моніторинг основних показників якості та на їх основі підготовку рекомендацій для покращення всіх складових підготовки фахівців. Іншими складовими системи є проведення регулярних опитувань (анкетування) учнів, випускників. Раз на півріччя проводяться моніторингові контрольні роботи, робиться їх аналіз. Вивчається стан викладання предметів, де проводяться зрізи знань. У 2018-219 н.р. буде вивчатися стан викладання:

ü географія у 6-11 класах, жовтень 2018року;

ü історія України 6-11 класи, листопад 2018 року;

ü хімія 7-11 класи, лютий 2019 року;

ü українська мова 2-4 класи, березень 2019 року.

Після вивчення питання щодо стану викладання предметів робиться узагальнення у вигляді довідки, видається наказ по школі.

 У школі створена система аналізу та узагальнення результатів навчання, діагностика та моніторинг ефективності організації навчально-виховного процесу:

 -    визначення рівня формування навчальних умінь через тестування,

 -    система різнорівневих тестових завдань з кожного предмета,

 -   моніторинг результативності роботи вчителів, учнів,

 -   складання діаграм.

    Проведення моніторингу якості освіти з базових дисциплін у закладі загальної середньої освіти має на меті аналіз стану викладання відповідних предметів, а також рівня компетентності учнів.

   Річний процес внутрішньо шкільного моніторингу фіксує діяльність кожного учня та діяльність школи, спрямовану на досягнення мети, що стоїть перед ними, та містить три етапи:

 • вхідний (діагностичний);
 • проміжний (поточний);
 • вихідний (підсумковий).

Діагностичний моніторинг проводиться на початку навчального року і констатує якість освіти, набутої у попередніх класах (чи то підтверджує достатній і високий рівні знань, чи примушує замислитись над початком і середнім рівнем).

Проміжний етап – це вся робота, яка планується на навчальний рік з метою підвищення якості знань з відповідного предмета. Вчитель виявляє перспективу роботи учня і надає йому вчасно фаховий супровід протягом навчального року під час вивчення будь-якої теми.

другий етап моніторингу якості освіти з базових дисциплін важливий тим, що організовує на самостійно-творчу роботу.

Третій етап (вихідний або підсумковий) є наслідком корекційної, творчої, самостійної діяльності учнів і підводить до такого рівня якості освіти з базових дисциплін, з якими учень піде в подальше життя та буде виглядати в очах суспільства інтелігентною чи вбогою людиною.

Результати моніторингу у закладі загальної середньої освіти дають змогу:

- визначати якість навчальних досягнень вихованців та учнів;

- встановлювати рівень соціалізації дітей;

- аналізувати зв’язок між рівнем успішності вихованців, учнів із соціальними умовами життя, рівнем соціального захисту, моральними установками та запитами, результатом роботи вчителів тощо;

- оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення закладу;

- визначати дієвість державних освітніх стандартів, навчальних програм;

- з’ясовувати рівень впливу методичного, технічного обладнання на навчальний процес;

- аналізувати ефективність роботи навчального закладу у забезпеченні доступності освіти та покращенні її якості;

-  виявляти чинники, що негативно впливають на хід і результати освітніх реформ;- встановлювати способи і методи послаблення або нейтралізації цих чинників;

- порівнювати результати діяльності навчального закладу за певний період і визначати оптимальні шляхи подальшого розвитку.

 

Програма внутрішнього моніторингу якості освіти Балтазарівської ЗОШ І – ІІІ ст. Чаплинської  селищної ради на 2018-2019 навчальний рік

Місяць

Форми та методи контролю

Суб’єкти

Зміст

контролю

Форма узагальнення

Оприлюднення

Вересень

1.Моніторинг

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні 4-11 класів

Учні 5-11 класів

Моніторинг математичної освіти, української мови

Роль спортивних ігор у підвищенні інтересу учнів до фізичної культури та спорту

Довідка

 

Наказ

Засідання МО

 

Засідання МО

Жовтень

1.Стан викладання предметів

2.Класно-узагальнюючий контроль

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні  6 і 10 класів, вчитель

Учні 1 та  класу

 

Учні 5-11 класу

Стан викладання географії

 

Адаптація учнів до нового середовища

 

Вплив англійської мови на соціалізацію учнівської молоді

Наказ

 

 

Довідка

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Педконсиліум

 

Нарада при директорові

Листопад

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні  5 і 11 класів, вчитель

Стан викладання історії України

 

Робота з обдарованими учнями з образотворчого мистецтва

Наказ

 

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Нарада при директорові

Грудень

1.Внутрішньошкільний контроль

2.Моніторинг

Учні 8-10 класів

Учні 3-11класів

Застосування на практиці різноманітної правової інформації

Моніторинг якості освіти за І півріччя

 

Наказ

 

 

Наказ

Нарада при директорові

 

Педагогічна рада

Січень

1.Моніторинг

2.Внутрішньошкільний контроль

 

 

Учні 7-11 класів

Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

Розв’язування фізичних задач як дієвий спосіб формування ключових комптентностей

Наказ

 

Наказ

 

Педагогічна рада

Методична рада

Лютий

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні  7 і 11 класів, вчитель

Учні 5-9 класів

Стан викладання хімії

 

Виконання завдань, які різняться за характеристикою пізнавальної діяльності

Наказ

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Засідання МО

Березень

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні  2 і 4 класів, вчителі

Учні 5-7 класів

 

Учні 5-9 класів

Стан викладання української мови у початкових класах Формування ключових компетентностей  на уроках музичного мистецтва

 

Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання

Наказ

 

 

Довідка

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Нарада при директорові

 

Засідання МО

 

 

Квітень

1.Класно-узагальнюючий контроль

2.Моніторинг

 

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні 4 класу

 

Учні 4-11 класів

Учні 10-11 класу

Готовність учнів  4 класу до навчання у школі ІІ ступеня

 

Моніторинг математичної освіти, української мови

Активізація військово-патріотичного виховання на уроках захисту Вітчизни

Довідка

 

 

Довідка

 

Довідка

Педконсиліум

 

Засідання МО

Нарада при директорові

Засідання МО

Травень

1.Моніторинг 2.Внутрішньошкільний контроль

 

Учні 2-11 класів

Учні 5-11 класів

Моніторинг якості освіти за ІІ півріччя

Проектно-технологічна діяльність на уроках інформатики

Наказ

 

Довідка

Педагогічна рада

Нарада при директорові

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

         Додаток 1

                                                                                                       до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік  за програмою Шияна (1 клас)

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1

Українська мова

5(5)

Іноземна мова

2(2)

Математика

3

Я досліджую світ*

7

Мистецтво**

2

Фізична культура ***

3

Усього

19(7)+3

Курс за вибором «Людина. Родина. Світ»

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                        до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік (2 клас, інклюзивний)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

Мови і літератури

Українська мова

7

 

Іноземна  мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1(1)

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Усього

20(1)+3

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

Лікувальна фізкультура

2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

 

 

 

 

Гранично допустиме  тижневе навантаження на учня

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

27

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

27(1)

       

 

 

 

 

         Додаток 3

                                                                                                         до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (3-4 класи)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

Іноземна  мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1(1)

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21(1)+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

-інд. заняття з української мови

 

 

          1

 

 

 

 

 

Гранично допустиме  тижневе навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

24

 

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

25(1)

24

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 4

                                                                                                         до освітньої програми

 

Навчальний план школи ІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (5 – 7 класи)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

Основи правознавства

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Мистецтво

-

-

-

Математика

Математика

4

4

-

Алгебра

-

-

2

Геометрія

-

-

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

2

Фізика

-

-

2

Хімія

-

-

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1(1)

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

23,5(1)+3

26,5+3

28+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.:

-інд. заняття з математики

 

1

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

        28

31

 

32

 

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

24,5(1)+3

26,5+3

 

28+3

 

 

 

Додаток 5

                                                                                                        до освітньої програми

Навчальний план школи ІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (8 – 9 класи)                                                                     

Освітні галузі

                                                   Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і літератури

 

8

9

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

2

Інтегрований курс «Література» (зарубіжна  література)

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

Образотворче мистецтво

-

-

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

- інд. заняття з біології;

- інд. заняття з історії України

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

         0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29,5+3

32,5+3

 

                                                                                                                   Додаток 6

                                                                                                        до освітньої програми

Навчальний план школи ІІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

                                 на 2018 – 2019 навчальний рік 10 клас ( таблиця 2)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

10

Базові предмети1 

23,5

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова2

2

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура4

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

технології

 

1,5

1,5 

Профільні предмети:

Українська мова

Біологія і екологія 

 

4

5

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття:

-інд. заняття з історії України

 

 

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

33+3

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 7

                                                                                                      до освітньої програми

Навчальний план школи ІІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на 2018 – 2019 навчальний рік 11 клас (таблиця 10)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

Технологічний профіль

Українська мова

1

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 

1

економіка

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Математика*

3

Алгебра

-

Геометрія

-

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Інформатика

1

Креслення

2

Фізична культура**

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

24,5+2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів:

-інд. заняття з біології;

 -інд. заняття з української мови;

-інд. заняття з історії України

 

                       1

                       1

                       0,5

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 8

                                                                                                      до освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І  - ІІІ ступеня

№з/п

Назва програми

Використання у класах

Наказ МОН України

Примітка

1.

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів

1клас

від 21.03.2018

№268

 

2.

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

3.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

4.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

 

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

5.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

6.

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

7.

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

8.

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

9.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

10.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

11.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

12.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

13.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

3-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

14.

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

15.

Українська мова

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

16.

Українська література

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

17.

Біологія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

18.

Всесвітня історія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

19.

Географія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

20.

Зарубіжна література

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

21.

Інформатика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

22.

Історія України

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

23.

Математика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

24.

Мистецтво

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

25.

Основи здоров’я

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

26.

Природознавство

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

27.

Трудове навчання

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

28.

Фізика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

29.

Фізична культура

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

30.

Хімія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

31.

Іноземні мови

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

32.

Російська мова

8-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

33.

Українська мова

10 клас

від 23.102017 №1407

Профільний рівень

34.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

35.

Біологія і екологія

10 клас

від 23.102017 №1407

Профільний рівень

36.

Всесвітня історія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

37.

Географія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

38.

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

39.

Зарубіжна література

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

40.

Захист Вітчизни

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

41.

Інформатика

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

42.

Історія України

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

43.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

44.

Мистецтво

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

45.

Технології

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

46.

Українська література

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

47.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

10 клас

від 24.11.2017 №1539

Рівень стандарту

48.

Фізична культура

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

49.

Хімія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

50.

Іноземні мови

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

 

51.

Українська мова

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

52.

Астрономія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

53.

Біологія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

54.

Всесвітня історія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

55.

Географія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

56.

Екологія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

57.

Економіка

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

58.

Зарубіжна література

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

59.

Захист Вітчизни

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

60.

Інформатика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

61.

Історія України

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

62.

Креслення

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

63.

Людина і світ

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

64.

Математика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

66.

Технології

11 клас

від 14.07.2016 №826

Профільний рівень

67.

Українська література

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

68.

Фізика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

69.

Фізична культура

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

70.

Хімія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

71.

Художня культура

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

72.

Іноземна мова

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

 

Матеріально-технічна база

 

 

 

Розділ ХІ. Педагогічні працівники

(осіб)

 

 

 

 

 

 

Назва показника

№ рядка

Усього

 

Назва показника

№ рядка

Усього

 

 

 

 

А

Б

1

 

 

А

Б

1

 

 

 

Кількість учителів, усього

01

17

в інтернатах закладів загальної

06

-

 

 

 

середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають основну роботу

02

17

 

з них мають основну роботу

07

-

 

 

 

З рядка 01 – у спеціальних класах

03

-

в інтернатному закладі

08

-

 

 

 

Кількість вихователів у закладі:

04

1

 

з них мають основну роботу

09

-

 

 

 

у групах продовженого дня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають основну роботу

05

1

Асистентів в інклюзивних класах

10

-

 

 

 

 

Розділ XІІ. Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усьо-

 

 

 

Усьо-

 

 

Назва показника

 

ряд-

 

Назва показника

 

ряд-

 

 

 

 

ка

го

 

 

 

ка

 

го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

Б

1

 

А

 

Б

1

 

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

 

01 2500

Каналізація

 

33

1

 

з них здано в оренду (кв.м)

 

02

-   Кількість філій опорних закладів, які мають

 

34

-

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

каналізацію

 

 

 

 

 

 

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат

 

 

 

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

 

35

1

 

(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Їх площа (кв.м)

 

05

832

Кількість філій опорних закладів, які мають

36

-

 

 

їдальню або буфет з гарячим харчуванням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість навчальних кабінетів, од.

 

 

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

96

 

Математики

 

06

1

у тому числі у філіях опорних закладів

 

38

-

 

Фізики

 

07

-

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

 

у них обладнано робочих місць

 

08

-

у тому числі у філіях опорних закладів

 

40

-

 

Хімії

 

 

09

1

Пандуси та поручні

 

41

1

 

у них обладнано робочих місць

 

10

-

Ліфти (підйомники)

 

42

-

 

Біології

 

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб

43

1

 

у них обладнано робочих місць

 

12

-

з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

Географії

 

13

1

Кількість таких кімнат, од.

 

44

1

 

Української мови і літератури

 

14

1

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

2

 

Інших мов і літератур національних меншин

 

15

-

До якого поверху є безперешкодний доступ

46

1

 

Іноземної мови

 

16

1

дітей з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

 

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні

47

1

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

1

та інтернатне відділення, де навчаються учні)

 

 

 

 

 

у

встановлено комп’ютерних класів

 

19

1

з них:

 

 

48

-

 

них:

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

5

потребують капітального ремонту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість майстерень, од.

 

21

1

перебувають в аварійному стані

 

49

-

 

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)

 

 

Кількість учнів, які проживають на відстані більше

50

3

 

Фізкультурна зала

 

22

1

3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

 

 

 

 

 

 

Басейн

 

23

-

у тому числі:

 

51

3

 

Навчально-дослідна ділянка (арів)

 

24

140

учнів, для яких організовано підвезення, осіб

 

 

 

 

 

 

Підсобне господарство

 

25

-

з

шкільним автобусом

 

52

3

 

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

26

1

них

учнів з особливими освітніми потребами

53

-

 

2 – пічне)

 

учнів, які проживають в школі-інтернаті

 

54

-

 

 

 

 

 

 

Кількість філій опорних закладів, які мають:

 

27

-

учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

 

центральне опалення або власну котельню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пічне опалення

 

28

-

 

Бібліотечний фонд

 

56

7282

 

 

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водогін

 

29

1

у тому числі підручників, усього

 

57

2942

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

з них для:

 

 

 

 

 

З рядка 29 – з гарячою водою

 

31

-

1-4 класів

 

58

718

 

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з

32

-

5-9 класів

 

59

1694

 

гарячою водою

 

10-11(12) класів

 

60

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІІ. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

 

 

 

Назва показника

 

А

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

 

придбано за кошти бюджету

 

не працюють

 

термін придбання становить понад 5 років

 

використовуються в управлінсько-господар-ській діяльності

з                  підключено до Інтернету

 

них:         підключено до Wi-Fi

 

 

з операційною системою:

 

родина Microsoft Windows

 

UNIX/Linux-подібні ОС

 

родина Mac OS X

 

хмарні операційні системи

 

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

Крім

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

того,

з них:

кіль-

кість,

Android

од

Windows

 

 

iOS

 

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

 

проектор та інтерактивна дошка

З

проектор з інтерактивним модулем

них:

інтерактивний дисплей

 

Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву)

 

 

 

Правила прийому:


         Документи, необхідні при оформленні дитини у 1 клас
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», для зарахування майбутніх учнів до загальноосвітньог онавчального закладу батьки подають 3 документи:

- заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу;

- медичну довідку встановленого зразка;

- копію свідоцтва про народження дитини.

Документи, необхідні при переведені учня з однієї школи в іншу:

- Заяву на ім'я директора школи;

- Особиста справа учня;

- Виписка поточних оцінок з усіх предметів, завірена печаткою школи (при перекладі протягом навчального року);

- Медична карта учня;

- Паспорт одного з батьків із зазначенням місця проживання.

Документи, необхідні при вступі в 10 клас учня, який закінчив 9 класів нашої школи:

- Заяву на ім'я директора школи;

- Атестат про закінчення 9 класів.

Документи, необхідні при вступі в 10 класу чня, який закінчив іншу школу:

- Заяву на ім'я директора школи;

- Свідоцтво про закінчення 9 класів;

- Особова справа (або його копія, завірена директором школи);

- Медична карта;

- Паспорт одного з батьків.

 

Територія обслуговування закладу освіти:

 • - село Балтазарівка;
 • - село Морозівка.

 

Додаткові освітні послуги: додаткових освітніх послуг у 2018-2019 н.р. заклад освіти не надає.

 • Умови доступності закладу освіти:
 • у наявності пандус;
 • східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;
 • виконано капітальний ремонт туалетів;
 • виконано поточний ремонт класних кімнат, спальні, ігрової;
 • навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітного процесу;

шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані;

територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені;

заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами.

 • Мованавчання: українська

Розмір плати за навчання: Усі види навчальної діяльності в Балтазарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів надаються безкоштовно!

 • Перелік додаткових послуг: додаткові освітні послуги навчальний заклад не надає.

Організація інклюзивного навчання;

У школі функціонує інклюзивний клас - 2

 

Кадровий склад Балтазарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (станом на 01.10.2018 року)

Спеціальність вчителя за одержанною освітою

Кількість педагогічних працівників

1.

Вчитель хімії та біології

1

2.

Вчитель фізики та інформатики

1

3.

Вчитель географії

1

4.

Вчитель російської мови та літератури

1

5.

Вчитель української мови та літератури

2

6.

Вчитель фізики та математики

1

7.

Вчитель трудового навчання

1

8.

Вчитель початкових класів

5

9

Вчитель історії і права

1

10.

Без педагогічної освіти

1

11

Вихователь ГПД

1

13

Вчитель фізичного виховання

2

 

 

 

Кількісний склад педагогічних працівників :

Загальна кількість – 19;

Педагог – організатор – 1;

Вихователь групи продовженого дня -1

Вихователь з підвозу дітей - 1;

Практичний психолог та соц. педагог -1.

Освітні рівень педагогічних працівників:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) – 15;

Неповна вища – 2;

Середня спеціальна – 2.

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

Вища – 1;

Перша – 8;

Друга – 2;

Спеціаліст – 7;

Мають педагогічні звання: 

Старший вчитель – 3.

 

 

 

 

Вакансії Балтазарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів станом на 02.01.2019 року

Посада

Кількість годин

1.

немає

 

 

Мережа Балтазарівської ЗОШ І – ІІІ ст. станом на 01.09.2018р.

1 клас – 29

2 клас – 20

3 клас – 17

4 клас – 12

5 клас – 17

6 клас – 14

7 клас – 13

8 клас – 10

9 клас – 15

10 клас – 7

11 клас -12

 

Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік 

 

  Балтазарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області  в своїй діяльності керується: 

1.Конституцією  України,  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну середню  освіту», Концепцією профільного навчання в старшій школі,  рекомендаціями  щодо організації  і  проведення  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами  в  системі післядипломної педагогічної освіти, річним планом роботи відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради.

2. Постановами Кабінету Міністрів України:

-  «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011  №462;

-  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011  №24;

- «Державний стандарт базової освіти»;

-  «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778;

-  «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 №367;

- «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 05.10.2009 №1121.

3. Наказами Міністерства освіти і науки України:

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000  №428/48;

-  «Про  затвердження  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників» від 20.12.11р. №1473та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135;

- «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від13.04.2011 №329;

-  «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 №1222;

- «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 №665;

- «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 23.06.2000 №240;

-  «Про  затвердження  Положення  про  навчальні  кабінети  загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004  №601;

-  «Про  затвердження  Положення  про  індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.12.2002 року №732;

-  «Про  проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад  і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році» від 03.11.2017  №265;

-  «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани ЗНЗ» від 07.06.2017р. №1-9-315;

- Лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 “Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”;

 -  «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої  діяльності» від 07.11.2000  №522;

-   «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 30.12.2014  №1547;

- «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) від 28.01.2014 №80;

4. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді  та  спорту  для  використання  в  початкових  класах,  основній  і  старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Статутом школи.

    Діяльність  педагогічного  колективу  школи  у  2017-2018  навчальному     році відповідала  річному  плану,  концепції  розвитку  школи  та  перспективному плануванню. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

На початок 2017-2018 н. р. було відкрито 11 класів. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2017 року кількість учнів становила 167 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 15 чоловік (2016-2017 н.р. -13 чол.). Протягом року із закладу освіти вибуло 18 учнів, випущено з 9 класу – 9 учнів, з 11 класу -9 учнів, прибуло - 3 учнів.

      На кінець навчального року у школі навчалося 162 учні  (станом на 01.06.2018), 1-4 класів: 74 учні; 5-11 класів: 87 учнів.

Школа працює за технологічним профілем.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, майстерні, біології, кабінету групи продовженого дня.

      Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 класів). Усі випускники 2017-2018 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати таблиці:

Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

9

 

-

3

-

-

11 клас

9

-

5

1

1

2

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок навчального року заклад був забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У школі працювало 17 учителів, бібліотекар. На кінець навчального року у школі стало 17 учителів, бібліотекар та медична сестра.

За кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями у школі працювали: спеціалістів  –  8; вчителів спеціалістів ІІ категорії  –  1; вчителів спеціалістів І категорії  –  7; вчителів спеціалістів вищої категорії –1, вчителів зі званням «старший вчитель» - 3.

Рівень педагогічної майстерності

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», на виконання плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з  навчально-виховної роботи, класними керівниками.

Класні керівники 5-11 класів недостатньо контролюють відвідування учнями школи. Учні з вищевказаних класів дозволяють собі пропуски занять без поважних причин.

По результатам навчального року учень 7 класу – Кукуяшний О. та  учень 7 класу Стромецький М.,  мають найбільше пропусків без поважних причин. Сім’ї цих  учнів неодноразово відвідувалася класними керівниками, адміністрацією школи разом з виконуючою обов’язки старости Войцеховською Н.В.,  секретарем сільської ради Ренкас А.В., представником служби у справах дітей та кримінальної міліції.

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність класних керівників та вчителів-предметників. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдаровані діти». У 2017-2018 н.р. він нараховує  32  учнів, з них:

 • академічної обдарованості -   8  учнів;
 • спеціальної обдарованості -    24  учнів.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної шкільної програми «Обдарована молодь».

З метою розвитку творчих здібностей учнів, щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану.

Додаткові години навчального плану виділено на вивчення читання та алгебри та геометрії у 11 класі на академічному рівні. Біології 1 година у 10 класі та факультативні заняття з української мови. У 2017-2018 н.р. з варіативної складової 1 година часу взята для проведення дистанційних занять з біології у 9 класі (вчитель Тимошенко А.Й.).

Учні школи брали активну участь у шкільних та районних предметних олімпіадах, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

У ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика у ІІ (районному) етапі учні школи показали такі результати:

 

Прізвище, ім’я учня

клас

К-ть балів

місце

ПІБ учителя

1

Гуменюк Єлизавета

6

19

4-5

Саркісова А.В.

2

Саркісова Анна

10

10,75

4

Саркісова А.В.

3

Смагін Артем

7

9

7

Саркісова А.В.

4

Рогацький Євген

11

14

6

Свентозельська О.М.

5.

Кадусі Іоанна

5

22,5

2

Саркісова А.В.

6.

Саркісова Поліна

4

26

7

Григоренко Н.М.

             

Учні 5-11 класів у VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка показали такі результати:

          №

Прізвище, ім’я учасника

клас

К-ть балів

місце

ПІБ учителя

1.

Смагін Артем

 

7

7,75

7

Саркісова А.В.

2.

Гуменюк Єлизавета

6

14

8

Саркісова А.В.

3

Байдукова Каріна

10

9

6

Саркісова А.В

4

Рогацький Євген

11

5

5

Свентозельська О.М.

5.

Дону Андріана

8

4,25

7

Саркісова А.В.

             

 

Важливу роль у популяризації предметних знань серед школярів, розвитку їх здібностей і логічного мислення вчителі та учні школи приймали участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок осінній» та «Колосок весняний» (61 учнів, 51 переможці).

Учні школи взяли активну участь у екологічних конкурсах: «Юннатівський зеленбуд» (3 місце), «Букет замість ялинки» (3 місце), «Альтернативна ялинка» (3 місце), акції «Допоможемо зимуючим птахам», шкільних агітбригад «Юні пожежники Херсонщини» (4 місце).

 Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. №1318/20056, згідно наказу відділу освіти, молоді та спорту від 03.11.2017 року №265 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному році» у листопаді-грудні 2017 року учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад покращилася, але одні й ті ж учні приймають участь у більшості предметних олімпіад. У другому етапі Всеукраїнських олімпіад брали участь 14 учнів 4 та 7-11 класів. Підвищилася результативність порівняно з минулим роком з біології, хімії, математики, російської мови, української мови, географії, з правознавства, екології,  з усіх інших предметів залишилися такі ж місця, або результати погіршилися. Кількість призових місць у цьому році – 10  (2016-2017 н.р. – 3):

 • І місце з біології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • І місце з біології – Дону Андріана, 8 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • ІІ місце з біології – Умєрова Катерина, 11 клас (вчитель Тимошенко А.Й.);
 • II місце з біології (обласна)-  Байдукова Каріна, 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • І місце з хімії – Лупашко Валерія, 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • ІІІ місце з географії – Бурачок Віталій, 8 клас (вчитель Гмиря З.Г.); 
 • ІІІ місце з української мови – Рогацький Євген, 11 клас (вчитель Свентозельська о.М.); 
 • ІІІ місце з правознавства –Лупашко Валерія, 10 клас (вчитель Свентозельська О.М.); 
 • ІІІ місце з екології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 
 • ІІ місце у ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика у ІІ (районному) етапі – Кадусі Іоанна, 5 клас (вчитель Саркісова А.В.); 
 • ІІ місце у І етапі – захисті науково- дослідній роботі МАН з біології та екології – Байдукова Каріна , 10 клас (вчитель Тимошенко А.Й.); 

Учні школи не приймали участі в олімпіадах з  трудового навчання, фізики та інформатики.

Учителі фізичної культури сприяють активній участі школярів у районних змаганнях з різних видів спорту, дбають про здоровий спосіб життя. Учні школи неодноразово здобували перемогу з футболу.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення.

З метою координації методичної роботи в школі створена методична рада (Наказ №88 від 08.09. 2017р. «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2017-2018 н. р.»). До складу ради входять: директор школи, заступники директора, голови ШМО. Рада визначає напрямки діяльності, акумулює відомості про зміст методичної роботи, стратегії впровадження інновації, планує діяльність школи, керує роботою ШМО, центрів шкільного самоврядування, організовує роботу з батьками та здійснює роботу над впровадженням інноваційних технологій в освіті.

Координатором методичної роботи із підвищення якості освіти в школі була методична рада, на засіданнях якої розглядались теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання курсів за вибором.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Основними структурними підрозділами системи є методичні об’єднання вчителів. В Балтазарівській ЗОШ працює чотири методичних об’єднання:

• вчителів початкових класів (керівник Григоренко Н.М.);

• вчителів природничо-математичного циклу (керівник Гмиря З.Г.);

• вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Свентозельська О.М.);

• класних керівників (керівник Саркісова А.В.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над V етапом (результативно-оцінювальним) науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей шкільного віку засобами навчального процесу».

У 2017-2018 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Важливим моментом із забезпечення високого методичного  та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та  курси підвищення кваліфікації педагогів.  У 2017-2018  н. р. у комунальному вищому навчальному закладі « Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли курсову перепідготовку:

-       Тимошенко А.Й. – вчитель біології та хімії;

-       Гмиря З.Г. – вчитель географії, екології;

-       Ілляшенко Н.А. – вчитель початкових класів;

-         Рожко Л.Г. – вихователь ГПД, вчитель початкових класів.

Вчителі школи: Тимошенко А.Й., Байдукова В.Р., Григоренко Н.М., приймали участь у вебінарах «Інтерактивної школи творчого вчителя» (видавництво «Ранок») та пройшли навчання НУШ на платформі EDEra та отримали «Сертифікати».

Тимошенко А.Й., учитель біології, у травні 2018 року приймала участь в авторському науково-практичному семінарі «Методологія природознавчих екскурсій на базі природно-заповідного фонду Херсонщини» при «Херсонській академії неперервної освіти», за що отримала сертифікат.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2017 році атестувалися 2 вчителя. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2017-2018 навчальному році, провели відкриті уроки, виховні заходи, підготували матеріали з досвіду роботи (папки, презентації), виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Результати атестації такі:

-   Ілляшенко Н.М. (учитель початкових класів) – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

-  Тимошенко А.Й. (учитель біології та хімії) – підтверджено кваліфікаційну категорію «вища» та присвоєно звання «старший вчитель»

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав, що рівень знань  учнів необхідно підвищувати за рахунок індивідуальної роботи вчителів і вихователів в позаурочний  час.

Порівняльний аналіз  річного оцінювання учнів за рівнями навчальних досягнень:

 

Навчальний рік

Всього учнів

Кількість учнів, які не атестовані

Рівні

Відсоток  успішності

І

початковий

ІІ

середній

ІІІ

достатній

ІV

високий

 

Кількість

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

Кількість 

Відсоток 

 

2013-2014

191

4

16

8,4

106

55,5

55

28,8

10

5,2

98

2014-2015

183

5

10

5,5

96

52,5

61

33,3

11

6,0

97

2015-2016

168

4

18

10,7

85

50,6

56

33,3

5

3,0

98

2016-2017

148

4

16

10,8

55

37,1

64

43,2

9

6,0

97

2017-2018

134

-

5

3.73

85

63.4

39

29.1

5

3.73

100

Підсумки навчально-виховного процесу за 2017-2018 навчальний рік.

 Учні 4-го класу початкової школи за результатами державної підсумкової атестації переведені до 5-го класу. 

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 4 класу:

Всього учнів – 19

 

№ з/п

Предмет

Рівень навчальних досягнень

ВР

%

ДР

%

СР

%

ПР

%

1

Українська мова

(письмово)

6

31,8

7

36,8

5

26,3

1

5,2

«12»-

«11»-3

«10»-3

«9»-1

«8»-4

«7»-2

«6»-3

«5»-2

«4»-0

«3»-0

«2»-0

«1»-1

2

Математика

(письмово)

8

42

5

26

2

11

4

21

«12»-2

«11»-2

«10»-4

«9»-2

«8»-1

«7»-2

«6»-1

«5»-0

«4»-1

«3»-2

«2»-0

«1»-2

 

 

 

 

 

Виконуючи завдання з математики, учнями класу були допущені такі помилки:

 • порівняння іменованих чисел    -  2 чоловіка;
 • обчислення – 4 чоловіка (частково неправильно, помилки в окремих діях); неправильно обчислено весь вираз – 5 чоловік;
 • перетворення іменованих чисел – 4 чоловіка;
 • знаходження числа за частиною – 2 чоловіка;
 • геометрична задача   - 3 чоловіка (частково правильно); зовсім неправильно – 6 чол.;
 • задача на 3 дії – 3 чоловіка;
 • нерівність – 1 чоловік;

завдання з логічним навантаженням – 5 учнів правильно виконали завдання; 2 учня - частково правильно; 12 учнів зовсім не приступали до виконання.

Під час ДПА з української мови діти припустились помилок  у таких завданнях:

 • читання тексту мовчки – 17 чол. прочитали текст у повному обсязі; 1 чол. – половину тексту; 1 чол. – менше половини;
 • у завданнях до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом допустили помилки - 12 чоловік;
 • списування – 3 чоловіка;
 • завдання для перевірки мовних знань: знайти в тексті антоніми – 3 чоловіка; знайти речення з однорідними членами – 8 чоловік; виписати прислівники – 9 чоловік;
 • творче завдання ( побудова зв’язного висловлювання з 4-5 речень на задану тему) – 5 учнів взагалі не приступали  до виконання цього завдання; 9 учнів виконали частково.

Найпоширеніші помилки під час списування:

 • написання прийменників зі словами – 3 учня;
 • заміна або пропуск букв – 5 учнів;
 • неправильний перенос – 2 учня;
 • ненаголошені е, и в корені слова -  2 учня;
 • не з дієсловами – 1 учень.

     Найслабше учні класу справились із творчим завданням. Виявилося, що діти не вміють будувати зв’язних висловлювань, логічно і послідовно висловлювати свої думки в письмовій формі, аргументувати власні твердження, мало застосовують у своєму мовленні порівнянь. Допускають помилки під час письма.

 

Результати ДПА у 9 класі за 2017-2018 н. р.

 

Всього учнів – 9

Здавали ДПА – 9

 

№ з/п

Предмет

Рівень навчальних досягнень

ВР

%

ДР

%

СР

%

ПР

%

1

Українська мова

(диктант)

0

 

3

33

1

11

5

56

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-1

«8»-0

«7»-2

«6»-0

«5»-0

«4»-1

«3»-2

«2»-1

«1»-2

2

Математика

(письмово)

0

 

0

 

9

100

0

 

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-0

«8»-0

«7»-0

«6»-4

«5»-3

«4»-2

«3»-0

«2»-0

«1»-0

3

Біологія

(письмово)

0

 

2

24

4

43

3

33

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-0

«8»-0

«7»-2

«6»-2

«5»-1

«4»-1

«3»-3

«2»-0

«1»-0

 

 

 

 

 

         Під час написання диктанту помилки допущено  на:

 • написання власних назв – 2 учнів;
 • написання прислівників (разом, окремо) – 6 учнів;
 • подвоєння приголосних – 6 учнів;
 • написання наголошених –е, -и – 4 учні;
 • написання прийменників з займенниками – 1 учень;
 • заміна українських літер російськими – 4 учні;
 • переніс слів – 3 учнів;
 • спрощення приголосних – 9 учнів;
 • написання м’якого знака – 1 учень.

На ДПА з математики допускалися помилки при розв’язуванні квадратних нерівностей, визначення області значень функції, розв’язування системи рівнянь, задач на послідовність, тригонометричні вирази.

           Із біології помилки допускались у  класифікації рослин за описаними ознаками; труднощі виникали при встановленні відповідності між структурою функціональної системи та її функцією, описом складових частин систем органів, їхніх функцій та захворюваннями органів людини. Учні слабо орієнтувалися у визначенні  приналежності вказаного виду тварин до певної систематичної групи.

Результати ДПА у 11 класі за 2017-2018 н. р.

Всього учнів – 9

Здавали ДПА – 9

 

№ з/п

Предмет

Рівень навчальних досягнень

ВР

%

ДР

%

СР

%

ПР

%

1

Українська мова

(ЗНО)

0

0

1

11

4

44,5

  4

44,5

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-1

«8»-0

«7»-0

«6»-1

«5»-1

«4»-2

«3»-2

«2»-2

«1»-0

2

Біологія

 (ЗНО)

0

0

0

0

7

88

1

12

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-0

«8»-0

«7»-0

«6»-2

«5»-5

«4»-1

«3»-1

«2»-0

«1»-0

3

Історія України

(ЗНО)

0

0

 

 

 

 

0

 

«12»-0

«11»-0

«10»-0

«9»-0

«8»-0

«7»-0

«6»-0

«5»-0

«4»-0

«3»-0

«2»-0

«1»-0

 4

Математика

(ЗНО)

0

«12»-0

«11»-0

«10»-0

0

1

«9»-0

«8»-0

«7»-0

 

2

«6»-0

«5»-1

«4»-1

100

0

«3»-0

«2»-0

«1»-0

 

 

У 2018-2019 н. р. необхідно покращити роботу з учнями для підвищення рівня знань через індивідуальну роботу, участь в гуртках, факультативах, предметних тижнях. Результати ДПА взяти до уваги на засіданнях МО школи при плануванні заходів щодо покращення ефективності  викладання предметів.

У І та ІІ півріччі 2017-2018 навчального року проведено моніторинг якості знань учнів з основних шкільних дисциплін. Результати моніторингу дозволили ефективно спланувати роботу методичних об’єднань за предметами у новому навчальному році. 

  Результати навчальних досягнень учнів за 2017-2018  навчальний рік з предметів:

Українська мова

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

125

8

49

63

5

45,6

2.

2014-2015

120

7

56

48

9

52,5

3.

2015-2016

99

7

29

51

12

36,4

4.

2016 - 2017

78

21

30

37

6

65,3

5.

2017-2018

83

3

27

39

14

36,1

  

 

 

Українська література

 

   № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

125

13

58

49

7

56,8

2.

2014-2015

120

11

59

42

8

58,3

3.

2015-2016

99

13

31

44

11

44,4

4.

2016-2017

78

16

23

33

7

50

5.

2017-2018

83

9

29

36

9

45,7

 

 

 

 

Математика

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

39

3

14

16

6

43,6

2.

2014-2015

35

1

16

15

3

48,6

3.

2015-2016

27

3

10

13

1

48,1

4.

2016-2017

25

3

12

9

1

60

5.

2017-2018

28

1

15

12

-

55,1

 

 

Алгебра

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

86

-

25

50

11

29,1

2.

2014-2015

85

1

35

39

10

42,4

3.

2015-2016

72

2

28

32

10

41,7

4.

2016-2017

53

-

19

31

6

35,8

5.

2017-2018

54

-

24

24

6

44,4

 

 

Геометрія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

86

-

22

53

11

25,6

2.

2014-2015

85

2

36

39

8

44,7

3.

2015-2016

72

3

23

39

7

36,1

4.

2016-2017

56

1

19

30

6

35,7

5.

2017-2018

54

-

23

26

5

42,5

 

 

 

Інформатика

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

78

7

40

21

10

60,3

2.

2015-2016

100

14

42

36

8

56

3.

2016-2017

78

14

32

29

6

58,9

4.

2017-2018

83

24

35

22

2

71

 

 

 

Фізика

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

86

-

16

59

11

18,6

2.

2014-2015

85

5

33

35

12

44,7

3.

2015-2016

72

4

22

38

8

36,1

4.

2016-2017

56

1

17

26

12

32,1

5.

2017-2018

55

 

20

18

17

36,3

 

 

Астрономія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

12

3

5

4

-

66,7

2.

2014-2015

11

4

6

-

1

90,9

3.

2015-2016

14

1

9

4

-

71,4

4.

2016-2016

5

 

4

1

 

80

5.

2017-2018

9

-

5

4

-

56

 

 

Географія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

98

4

41

46

7

45,9

2.

2014-2015

89

4

39

36

10

48,3

3.

2015-2016

74

5

31

31

7

48,6

4.

2016-2017

62

2

24

22

11

41,9

5.

2017-2018

60

1

25

29

5

43,3

 

 

 

Природознавство

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

39

9

23

7

-

82,1

2.

2014-2015

20

3

9

7

1

60

3.

2015-2016

11

2

3

6

-

45,5

4.

2016-2017

14

4

9

1

-

92,8

5

2017-2018

14

 

9

5

 

64

 

 

Біологія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

86

1

27

47

11

32,6

2.

2014-2015

100

2

35

53

10

37

3.

2015-2016

88

2

32

44

10

38,6

4.

2016-2017

67

1

26

31

5

40,3

5

2017-2018

68

2

21

38

7

33,8

 

 

Екологія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

12

2

4

5

1

50

2.

2014-2015

11

3

7

-

1

91

3.

2015-2016

14

-

10

3

1

71,4

4.

2016-2017

5

0

3

2

 

60

5

2017-2018

9

 

5

4

 

56

 

 

 

 

Хімія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

86

1

23

50

12

27,9

2.

2014-2015

85

2

33

38

12

41,2

3.

2015-2016

72

2

24

36

10

36,1

4.

2016-2017

57

1

14

25

12

26,3

5.

2017-2018

54

 

15

7

12

27.7

 

 

Зарубіжна література

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

125

19

52

44

10

56,8

2.

2014-2015

120

13

51

46

10

53,3

3.

2015-2016

100

13

45

34

8

58

4.

2016-2017

78

11

31

28

7

53,8

5.

2017-2018

83

6

42

23

11

57,8

 

 

Російська мова

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

102

13

47

35

7

58,8

2.

2014-2015

95

7

47

33

8

56,8

3.

2015-2016

79

7

37

28

7

55,7

4.

2016-2017

52

5

18

23

6

44,2

5.

2017-2018

35

1

12

20

2

37,1

 

Англійська мова

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

177

13

67

87

10

45,2

2.

2014-2015

164

17

75

58

14

56,1

3.

2015-2016

152

16

57

65

14

48

4.

2016-2017

130

4

58

48

15

47,6

5.

2017-2018

113

5

56

36

16

53,9

 

 

Історія України

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

101

1

38

56

6

38,6

2.

2014-2015

105

4

32

59

10

34,3

3.

2015-2016

82

5

25

42

10

36.6

4.

2016-2017

78

2

34

34

8

46,1

5.

2017-2018

83

6

30

39

8

43,3

 

 

Всесвітня історія

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

110

6

34

63

7

36,4

2.

2014-2015

100

2

32

56

10

34

3.

2015-2016

87

5

26

47

9

35,6

4.

2016-2017

56

2

20

27

7

39,2

5.

2017-2018

55

3

17

30

5

36,3

 

 

 

 

Правознавство

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

35

-

12

18

5

34,3

2

2014-2015

32

-

4

23

5

12,5

3.

2015-2016

25

1

8

14

2

36

4.

2016-2017

26

2

12

9

3

53,8

5.

2017-2018

20

2

7

10

1

45

 

 

 

Художня культура

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

47

4

24

15

4

59,6

2.

2014-2015

43

2

23

13

5

58,1

3.

2015-2016

38

5

22

9

2

71,1

4.

2016-2017

31

6

14

8

3

64,5

5.

2017-2018

20

4

12

4

-

80

 

 

Людина і світ

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2013-2014

12

2

7

1

2

75

2

2014-2015

11

3

4

3

1

63,6

3.

2015-2016

13

-

9

3

1

69,2

4.

2016-2017

5

-

3

2

-

60

5.

2017-2018

9

2

5

2

-

77,7

 

 

 

Основи здоров’я

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

95

20

56

10

9

80

2.

2015-2016

78

20

49

3

6

88,5

3.

2016-2017

68

26

31

4

7

83,8

4.

2017-2018

64

13

38

11

1

81,2

 

 

 

Економіка

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

11

1

8

1

1

81,8

2.

2015-2016

14

-

8

4

2

57,1

3.

2016-2017

5

-

3

2

-

60

4.

2017-2018

9

 

3

6

 

33

 

 

 

Трудове навчання

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

95

37

38

11

9

78,9

2.

2015-2016

79

31

26

17

5

72,2

3.

2016-2017

66

30

24

8

4

81,8

4.

2017-2018

64

24

25

12

3

76,5

 

 

 

 

Креслення

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

11

3

6

-

2

81,8

2.

2015-2016

14

2

8

3

1

71,4

3.

2016-2017

5

1

1

3

-

40

4.

2017-2018

9

2

4

3

-

66,6

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

57

35

19

1

2

94,7

2.

2015-2016

40

23

15

1

1

95

3.

2016-2017

42

19

20

2

1

93

4.

2017-2018

40

19

16

3

2

87,5

 

 

Музичне мистецтво

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

77

40

33

1

3

94,8

2.

2015-2016

60

29

25

2

4

90

3.

2016-2017

42

17

17

5

3

80,9

4.

2017-2018

39

22

15

1

1

94,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2017-2018

24

5

5

14

 

41,6

 

 

 

Фізична культура

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

119

50

53

7

9

86,6

2.

2015-2016

93

34

37

13

9

76,3

3.

2016-2017

78

31

36

7

4

85,9

4.

2017-2018

83

35

43

3

2

93,9

 

 

 

Захист Вітчизни

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

25

7

15

1

2

88

2.

2015-2016

20

3

12

3

2

75

3.

2016-2017

15

1

10

4

-

73,3

4.

2017-2018

20

6

13

1

-

95

 

 

 

 

Літературне читання (2-4)

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

43

16

20

4

3

83,7

2.

2015-2016

52

19

25

6

2

84,6

3.

2016-2017

49

20

21

6

2

83,7

4.

2017-2018

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова (2-4 кл.)

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

43

8

19

12

4

62,8

2.

2015-2016

52

6

31

12

3

71,2

3.

2016-2017

49

9

28

7

5

71,4

4

2017-2018

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (2-4 кл.)

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

43

8

20

9

6

65,1

2.

2015-2016

52

8

28

10

6

69,2

3.

2016-2017

49

11

19

13

6

61,2

4.

2017-2018

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Природознавство (2-4кл.)

 

  № з/п

Рік навчання

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1.

2014-2015

43

11

17

11

4

65,1

2.

2015-2016

52

18

23

10

1

78,8

3.

2016-2017

49

11

26

8

4

75,5

4.

2017-2018

50

 

 

 

 

 

 

           На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання,протидії дитячому насиллю в родині, попередженню боулінгу серед учнівської молоді,  плану роботи школи на 2017-2018 н. р., з метою проведення корекційно - розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, виховна робота була спрямована на підготовку учнів до суспільного та повноцінного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

У відповідних розділах Методичних рекомендацій визначено зміст таких завдань і напрямів виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік, як:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

У  2017/2018н.р. в Балтазарівській загальноосвітній школі I- III ступенів навчалось 162 учні. Класними керівниками працювало 11 вчителів.

Навчально - виховний процес організовано відповідно до навчального плану на 2017/2018 навчальний рік та плану роботи школи. Виховна діяльність проводилась за основними напрямками у вихованні підростаючого покоління:

 • цілісне ставлення до суспільства і держави;
 • цілісне ставлення до праці;
 • цілісне ставлення до природи;
 • цілісне ставлення до мистецтва;
 • цілісне ставлення до людей;
 • цілісне ставлення до себе.

З метою різнобічного виховання в школі працювали гуртки (на громадських засадах через відсутність фінансування):

 • гурток «Книголюби» - (кер. Крупінська В.Б.)
 • творче об’єднання «Народна лялька» - (кер. Володіна Г.А.)
 • гурток «Юний вокаліст» - (кер. Капітан Ю.В.)
 • гурток «Юні краєзнавці» - (кер. Гмиря З.Г., Гілевич Я.В.)
 • гурток любителів рослин «Кімнатне квітникарство» - (кер. Тимошенко А.Й.)
  • гурток «Технології моделювання» - (кер. Ілляшенко Н.А.)
  • спортивна секція «Блискавична подача» - (кер. Саркісов В.В., Рибакін В.В., Гілевич Я.В.)
  • драматичний гурток (кер. Свентозельська О.М.)
  • «Студія казки» - (кер. Фисина Л.В.)

На початку навчального року учні знайомились на класних годинах зі статусом школи, правилами внутрішнього розпорядку, режимом. Взаємодія з учнями здійснювалась на основі особистісного-орієнтовного підходу до

кожної дитини, що сприяло глибокому вивченню її індивідуальних особливостей і якостей, розкриттю здібностей.

На початку навчального року було обрано і сформовано центри учнівського самоврядування «Молода просвіта», але згодом в січні 2018 року учнівське самоврядування було перейменовано на «ЮНІКС», що означає юні та наполегливі інтелектуали креативно спрямовані.

У школі було оновлено банк даних на дітей різних категорій: багатодітних, малозабезпечених, інвалідів, дітей-сиріт, дітей учасників АТО, дітей, що знаходяться на внутрішньо шкільному обліку, як правопорушники, обдарованих дітей, дітей працівників АПК, дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін. Під час навчального року рада профілактики школи, класні керівники та учнівське самоврядування пильно контролювали навчання, досягнення, розвиток та дисципліну цих учнів.

Протягом 2017/2018 навчального року учні та вчителі школи були активними учасниками багатьох загальношкільних заходів:

 • проведення святкових концертів, творчих звітів, парадів; свято Першого дзвоника «Дзвоник вересневий кличе нас до школи!» після якого в кожному класі було проведено перший урок ««Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну», святковий концерт до Дня працівників освіти «Низький уклін Вам, любі вчителі»,  святкування Дня Збройних Сил України та запрошення односельчан учасників АТО, свято«Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай», новорічне свято «Новорічна подорож», «Карнавал новорічної маски», вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина  « Сила двох сердець», виступ у районному конкурсі  агітбригад ДЮП «Юні Пожежні Херсонщини», огляд художньої самодіяльності «Таврійський Барвограй», «Свято зустрічі птахів», святковий мітинг, присвячений перемозі у Другій світовій війні, родинне свято присвячене Міжнародному Дню сім’ї,свято останнього дзвінка «Прощавай, рідна школо!», свято випускного вечора для учнів 4, 9, 11 класів. В травня учні нашої школи прийняли участь у районній військово-патріотичній грі «Сокіл (Джура)», де зайняли 4 місце. Також не залишаються школярі байдужими до волонтерства. Починаючи з грудня по травень вони прийняли участь у акціях: «Подаруй солдату свято» до Дня Святого Миколая (збір солодощів), збір теплих речей для родин, які опинились в складних життєвих обставинах, збір пасхальних солодощів «Подаруй солдату Великоднє свято» та ін..; 
 • цикл художньо-естетичних конкурсів;озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних рослин», конкурс на найкращу годівничку «Годівничка для синички», конкурс композицій «Букет замість ялинки», виготовлення подарунків-сюрпризів та святкових стінгазет «Майстерня Діда Мороза», виготовлення валентинок та плакатів-поздоровлень до Дня Святого Валентина, виготовлення вітальних листівок до Дня матері. Учні нашої школи неодноразово брали участь у більшості районних конкурсів та акцій. Це такі як:«Допоможемо зимуючим птахам», «Юннатівський зеленбуд», «Птах року», «Альтернативна ялинка», «Дотик янгола», конкурс майстрів художнього читання «Наша земля Україна», «Поетичний камертон Ліни Костенко», виставка учнівських робіт «Писанковий сад»;
 • проведення предметних та тематичних тижнів (олімпійський тиждень «Діти олімпійська надія України», тиждень безпеки руху дітей, тиждень туризму, тиждень російської мови, тиждень початкових класів, тиждень історії та правознавства, тиждень англійської мови, тиждень математики, тиждень фізики та інформатики,  тиждень музики та театру, тиждень географії, тиждень біології та екології, тиждень трудового навчання, тиждень хімії, тиждень дитячої книги, тиждень цивільного захисту, тиждень ОБЖД). У школі  проходили тематичні місячники: «Місячник здорового способу життя», «Місячник екології», «Місячник боротьби з туберкульозом».

В школі, кожного понеділка та п’ятниці, проводились традиційні інформаційні лінійки, під час яких відбувалось оголошення плану заходів на тиждень, поздоровлення переможців, найактивніших учнів та іменинників.

Кожен четвер на нульовому уроці класні керівники проводили години спілкування та виховні години до національних визначних дат: День  партизанської слави, День українського козацтва, інформаційні години та бібліотечні зустрічі до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, реквієм «Біль душі людської» та акція «Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр., до Дня Соборності України, день пам’яті героїв, що загинули  під Крутами «На грані двох тисячоліть Чорніє Хрест у білім полі...», заходи до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні та до Чорнобильської трагедії, виховні години присвячені «Великому терору 37-38 рр.» та депортації кримських татар у 1944 році.

В червні на базі школи запрацював пришкільний оздоровчий табір «Веселка», який зібрав навколо себе більше 80 вихованців. В таборі було створено три групи дітей з вихователями та вожатими. Кожного дня, протягом двох тижнів, проводились виховні заходи за різною тематикою та спрямуванням. Це такі як:

-         святковий концерт до Дня відкриття табору «Веселка;

-         спортивні естафети, змагання з футболу та шашок до Дня спорту;

-         гра «Я люблю Україну» до Дня національно-патріотичного виховання;

-         творчі конкурси та музична вікторина до Дня творчості;

-         природнича гра до Дня природознавства;

-         командна гра «День слідопита»;

-         організація виховних заходів американськими волонтерами;

-         похід просторами рідного краю до Дня здоров’я;

-         конкурсно-розважальна гра До дня бантиків;

-         організація виховних заходів до Дня зустрічей «У колі друзів»;

-         інсценізація казок на сучасний лад до Дня казки;

-         конкурсно-розважальна гра до Дня талантів;

-         змагання та естафети до Дня туризму;

-         урочисте закриття табірної зміни.

Протягом всього відпочинку вихованці табору активно брали участь у  різноманітних заходах, були нагородженні безліччю грамот, подяк та медалей, отримували трьохразове харчування та порцію гарного настрою на цілий день.

Аналіз виховних заходів за 2017-2018н.р. показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів: колективні творчі справи, технологія самовиховання і саморозвитку.

Діяльність учнівського самоврядування у 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямками реформування школи, визначеними Державною національною програмою Освіта («Україна XXI століття»).

Пріоритетними напрямками діяльності членів учнівського парламенту були: виховання в учнів громадських напрямків, профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень, формування соціальної компетентності серед учнів( відповідальності, вольової поведінки).

Велась робота з учнями «групи ризику». Педагоги-наставники, класні керівники здійснювали заходи, щодо попередження правопорушень. Систематично ведеться контроль за відвідуванням школи класними керівниками та адміністрацією. Класні керівники разом з адміністрацією

школи відвідують сім’ї дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та складають акти обстежень, що стосуються умов проживання дитини та родини в цілому.

Щоденно проводились рейди «Урок» , «Ні запізненням!» ,перевірялась чистота класних приміщень, а також кожного тижня обирались три класи середньої, або старшої ланки для проведення рейдів «Щоденник» «Портфель». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилась систематична робота з організації контролю за відвідуванням учнями школи, а саме: щоденно вівся облік відвідування як класними керівниками так і черговими в книзі обліку. Інформація про систематичні пропуски обговорювалась на засіданні Ради профілактики, де виносилось рішення про індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. З тими учнями, котрі пропускали заняття систематично постійно проводилась профілактична робота.

Протягом 2017/2018 навчального року систематично здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувались вимог законів України « Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу». Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ і записували данні до журналів з ТБ та класних журналів.

На належному рівні виконувались заходи щодо здійснення санітарно - гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів здійснення контролю за проведення уроків фізкультури та трудового навчання.

В 2017/2018 навчальному році велика роль приділялась проблемам дитячого насилля в родині та проблемам виникнення булінгу у школі. Пріоритетним напрямком у вихованні підростаючого покоління  залишалось національно - патріотичне виховання.

Одним з головних напрямків є превентивне виховання. В школі проводились лекторії по профілактиці шкідливих звичок та їх наслідків.

Серед недоліків, які мали місце в виховній роботі школи, слід відзначити недостатньо ефективну роль учнівського самоврядування , недостатній контроль з боку класних керівників за роботою органів учнівського самоврядування в класі, про що свідчили результати участі у загальношкільних заходах, не всі класи приймають участь в житті школи належним чином.

Також спостерігається недостатній рівень роботи з учнями в питаннях превентивного виховання, через що ми можемо спостерігати пропуски учнями занять без поважних причин.

З метою покращення виховної роботи школи на наступний навчальний рік поставлені нові завдання та цілі.

Завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 1. Розпочати працювати над І етапом обласної науково-методичної проблеми «Компетентністний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітньо простору»  та проблемою школи «Компетентністний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітньо простору»  та проблемою школи».
 2. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

-         забезпечення кожному учню (вихованцю) рівний доступ до якісної освіти;

-         забезпечення впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

-         створення належних умови для успішної адаптації учнів 1 класу до навчання;

-         створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу;

-         здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

-         зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації;

-         максимального забезпечення учнів (вихованців)  необхідними підручниками і навчальними посібниками;

-         особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів (вихованців);

-         оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

-         удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання;

-         виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із     захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

 1. Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 2. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 3. Сприяти впровадженню гнучкої системи організації навчального процесу щодо роботи з обдарованими учнями.
 4. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний     та професійний рівень шляхом проведення  атестації  педагогічних  працівників ( згідно з перспективним планом і заявами педагогічних працівників).
 5.  Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 6. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.
 7. Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 8. Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 9. Вдосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньо-шкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності школи.

        12. Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей;

        13. Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних    стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

        14. Забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності.

15.Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

16.Організація виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання. Спрямованість педагогічної діяльності на досягнення вихованості учнів.

17.Використання потенціалу батьків і благодійників у створенні культурно-розвиваючого середовища школи, поліпшення матеріально-технічної бази.

СЕРПЕНЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ:

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Проведення медичного огляду учнів та дошкільнят в погодженні з закладами охорони здоров’я

Протягом літнього періоду

Дирекція, медична сестра

2.

Впорядкувати шкільну документацію: алфавітну книгу, особові справи

ІІІ тиждень серпня

Директор, кл. керівники

3.

Провести перевірку комплектації класів меблями, обладнанням та їх оформлення (атестація кабінетів)

ІІІ тиждень серпня

Завгосп, кл. керівники

4.

Створення необхідних умов для навчання та виховання учнів молодших класів

ІV тиждень серпня

Дирекція, кл. керівники

5.

Доведення до вчителів списку підручників та посібників, які рекомендовані Міністерством освіти і науки

ІV тиждень серпня

Заст. з НВР

6.

Складання списків дітей і підлітків шкільного віку, дошкільнят та їх уточнення на підставі списків первинного обліку громадян

ІV тиждень серпня

Заст. з НВР, кл. керівники

7.

Зарахування учнів до навчального закладу в 10 клас

 

ІV тиждень серпня

Директор

кл. керівник

8.

Введення даних в книгу руху учнів

ІV тиждень серпня

Директор

9.

Підготувати список вчителів

ІV тиждень серпня

Директор

 

 

 

 

РОБОТА  З  ПЕДКАДРАМИ:

1.

Провести засідання  педагогічної ради

ІV тиждень серпня

Директор, заст. з НВР

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ:

1.

Впорядкувати територію  шкільного стадіону та саду

протягом серпня

Завгосп, робітник, вчителі фіз. виховання

 

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.  ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я:

 1.  

Перевірити стан організації охорони праці у школі

ІV тиждень серпня

Директор, голова профкому, завгосп

 

ВЕРЕСЕНЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ:

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Аналіз подальшого навчання та працевлаштування випускників 2018 р

І тиждень вересня

Заст. з НВР

2.

Скласти плани: календарні, виховні, методичних об’єднань, ГПД, бібліотеки, гуртків, факультативів

І-ІІ тиждень вересня

 

Вчителі

3.

Моніторинг якості математичної освіти (діагностичні зрізи знань)

ІІ тиждень вересня

Заст. з НВР, вчителі математики

4.

Формування предметних компетентностей на уроках математики

ІІІ тиждень вересня

Заст. З НВР

5.

Скласти : графік показових уроків

ІІІ тиждень вересня

Заст. з НВР

6.

Графік  виховних заходів

ІІІ тиждень вересня

Заст. з ВР,

ОДК

7.

Виготовити соціальний паспорт учнів школи

ІІІ тиждень вересня

Заст. з ВР,ОДК

8.

Впорядкувати шкільну документацію: алфавітну книгу, особові справи

ІІІ тиждень вересня

Директор, кл. керівники

9.

Уточнити банк даних учнів

ІІІ тиждень вересня

Директор

10.

Перевірити правильність ведення класних журналів

ІV тиждень вересня

Заст. з НВР

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний.

1.

Провести  перший урок в 1-11 класах на теми: «Європа – наш цивілізаційний вибір»

І тиждень вересня

Кл. керівники

2.

Видати накази  по школі: «Про розподіл обов’язків», « Про методичну  роботу»,  «Про призначення класних керівників»,  «Про комплектацію 10 класу», «Про тарифікацію», «Про призначення відповідального за  охорону праці», «Про створення та організацію роботи ГПД», «Про чергування по школі», «Про організацію стажування та наставництва».

І тиждень вересня

Директор

3.

Провести заходи до Міжнародного Дня Грамотності

ІІ тиждень вересня

Заст. з ВР, кл. керівники, вчитель української мови

4.

Підготувати і провести  фізкультурно-оздоровчі  та спортивно - масові заходи

з нагоди Дня фізичної культури та спорту

ІІ тиждень вересня

Заступник з ВР, вчителі фіз. виховання.

5.

Провести тиждень фізичної культури і спорту, Олімпійський тиждень

IІІ тиждень вересня

Заст. з НВР,заст. з ВР, вчителі фізичної культури

6.

Провести конкурс «Птах року»

Протягом місяця

Заступник з ВР, педагоги-організатори

7.

Провести заходи до Дня гігієни

IV тиждень вересня

Заст. з ВР, вчителі біології, кл. керівники, медсестра

8.

Провести День туризму та  туристичні змагання

IV тиждень вересня

Заст. з ВР, вчитель географії

9.

Провести заходи до Всеукраїнського дня бібліотек

IV тиждень вересня

Заст. з ВР, бібліотекар, кл. керівники

 

 

РОБОТА  З  ПЕДКАДРАМИ:

1.

Організувати роботу шкільних методичних об’єднань  вчителів і призначити їх керівників:

 • суспільно-гуманітарного циклу:

Свентозельську О.М.

 • початкових класів та вихователів ГПД –Григоренко Н.М.
 •  природничо – математичного циклу –         Гмирю З.Г.
 • класних керівників – Саркісову А.В.

І тиждень вересня

Директор

2.

Провести засідання методичної ради

І

тиждень

вересня

Голова МР

3.

Створення атестаційної комісії

ІІ тиждень вересня

Директор

4.

Інструктивно – методична нарада

І тиждень вересня

Заст.. з НВР, голови МО

5.

Провести нараду при директорові

ІІІ тиждень вересня

Директор,

заст. з НВР

6.

Атестація педагогічних працівників

ІІІ тиждень вересня

Директор

7.

Бесіда за змістом пояснювальної записки та навчальних програм

ІІ тиждень вересня

Заст.. з НВР, голови МО

 

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ: 

 

1.

Спланувати роботу по профорієнтації

ІV тиждень вересня

Заст. з ВР

2.

Закріпити за класами територію школи для  підтримання чистоти і порядку

ІV тиждень вересня

Директор 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

1.

Провести  Свято знань

І тиждень вересня

Заст. з ВР, педагог - організатор

2.

Дослідити умови проживання  учнів, які перебувають на внутрішньо – шкільному обліку

ІІІ тиждень вересня

Заст. з ВР, класні керівники

3.

Провести учнівську конференцію по вибору  учнівської ради та президента школи

ІV тиждень вересня

Заст. з ВР

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.  ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я:

1.

Акція проти СНІДу та наркоманії. Випуск бюлетеня

І тиждень вересня

Медсестра

2.

Скласти і затвердити  режим роботи техпрацівників

ІІ тиждень вересня

Директор, голова профкому, завгосп

3.

Провести анкетування учнів з метою виявлення дітей, схильних до куріння, вживання спиртного та наркотиків

ІІІ тиждень вересня

Заст. з ВР, медсестра

 

 

                                                            ЖОВТЕНЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ:

1.

Проводити контроль за веденням шкільної документації.

Протягом місяця

Директор, заст.. з НВР та з ВР

2.

Вивчення стану ведення щоденників учнями

ІІ тиждень жовтня

заст.. з НВР та з ВР

3.

Стан викладання географії

жовтень

Заст. з НВР, вчителі мови

4.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення предмету

жовтень

Заст. з НВР, вчитель основ здоровя

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

1.

Адаптація першокласників до школи

І тиждень жовтня

Заст. з НВР

2.

Поновити  базу даних дітей, які належать до групи ризику

І тиждень жовтня

Заст. з ВР

3.

Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

ІІІ- ІV

тиждень жовтня

Директор

4.

Провести Тиждень російської мови

ІІІ-ІV тиждень жовтня

Заст. з НВР, вчитель російської мови, педагог організатор, кл. керівники

5.

 Провести Тиждень початкових класів

IV тиждень жовтня

Вчителі початкових класів, вихователь ГПД, педагог - організатор

6.

Трудова акція «Плекаємо сад»

жовтень

Заст. з ВР, педагог-організатор, кл. керівники

7.

Провести акції: «Дослідницький марафон», «Юнатівський зеленбуд»,

жовтень

Заст. з ВР, педагог-організатор,кл. керівники

8.

Провести конкурси: «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних рослин»

 

Заст. з ВР, педагог-організатор,  кл. керівники

 

РОБОТА  З  ПЕДКАДРАМИ:

1.

Інструктивно-методична нарада для вчителів із питань організації та проведення у 2018-2019 н. р. конкурсів та олімпіад.  Участь у конкурсі «Учитель року»

ІІ тиждень

Заст. з НВР

2.

Провести педагогічний консиліум по адаптації учнів 5 класу

IІІ тиждень жовтня

Заст. з НВР, Вчителі предметними, кл. керівники

3.

Провести  нараду  при  директору

ІV

тиждень жовтня

Директор, заст. з НВР, завгосп

4.

Провести засідання  педагогічної ради

IV тиждень жовтня

Директор

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

1.

Провести заходи до Міжнародного Дня людей похилого віку

І тиждень жовтня

Заст. з ВР, кл. керівники

2.

Підготувати і провести свято до Дня вчителя

І тиждень жовтня

Заст. з ВР, педагог - організатор

3.

Провести заходи до Дня козацької слави

ІІ тиждень жовтня

Вчитель фізичного виховання

4.

Провести заняття  батьківського всеобучу

ІV тиждень жовтня

Заст. з НВР, заст. з ВР,кл.  керівники

5.

Провести заходи до річниці звільнення України

ІV тиждень жовтня

Заст. з ВР,кл.  керівники

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

1.

Підготовка до зими: завершити   роботу  по  опалювальній  системі, утеплити вікна, двері

І тиждень жовтня

 

Директор , завгосп

2.

Провести бесіди про вибухові речовини, користування газовими та електричними  приладами

І тиждень жовтня

 

Кл. керівники

3.

Проводити бесіди  та диктанти по профілактиці отруєнь грибами та сказу

І тиждень жовтня

 

Кл. керівники, вчителі укр. мови

4.

Обладнати щит пожежної безпеки, укомплектувати його засобами пожежогасіння, перевірити  грозозахист приміщень

І тиждень жовтня

 

Завгосп

5.

Перевірити виконання санітарно-гігієнічних вимог та естетичного вигляду класів і робота з цих питань з техперсоналом

І тиждень жовтня

 

Кл. керівники, завгосп

6.

Проводити  роботу  по впорядкуванню шкільного подвір’я та території  біля Обеліску Слави

І тиждень жовтня

 

Вчитель трудового навчання, кл. керівники, завгосп

7.

Зробити облік матеріальних цінностей

ІV тиждень жовтня

Директор, завгосп

 

ЛИСТОПАД

 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 1.  

Стан викладання історії України

ІІ тиждень листопада

Заст. з НВР

 1.  

Робота з обдарованими учнями на уроках образотворчого мистецтва

І тиждень листопада

Заст. з НВР

 1.  

Стан ведення щоденників учнями 5-11 класів

ІV тиждень листопада

ЗДНВР, ЗДВР, педагог - організатор

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

 

 1.  

Провести  шкільний етап конкурсу знавців української мови імені  Петра  Яцика до Дня писемності.

ІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі укр. мови

 1.  

Провести Тиждень історії

ІІ тиждень листопада

Заст. з ВР, вчитель історії, кл. керівники, педагог - організатор

 1.  

Прийняти участь в ІІ етапі предметних олімпіад

ІІ – IV тиждень листопада

Заст. з НВР, вчителі предметники

 1.  

Провести вечір  « Осінній бал» 8 – 11 класи

ІІІ тиждень листопада

 

Заст. з ВР, педагог – організатор, кл. керівники

 1.  

Вивчення стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин

ІІІ тиждень

Заст. з ВР,ОДК

 

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ: 

 

1.

Акція з благоустрою та прибирання території

ІІ тиждень

Кл. керівники

1 -11 класів

2.

Провести  бесіду для учнів 10 – 11 класів: «Служба у збройних силах України»

ІV тиждень листопада

Кл. керівники

10 -11 класів

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

1.

Провести нараду при директору

 

ІІІ тиждень листопада

Директор, заст. з НВР

2.

Провести засідання методичної ради  «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти»

ІV тиждень

Голова МР

3.

Оновлення інформаційних матеріалів у шкільному методичному кабінеті

Протягом місяця

Адміністрація

4.

Аналіз роботи вчителів, які атестуються

Протягом місяця

Голова АК

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

1.

Заходи до Всесвітнього дня інвалідів

ІІ – ІІІ тиждень

Заст. з ВР, кл. керівники

2.

Провести зустріч  з батьками, діти яких потребують посиленої педагогічної уваги та систематично не відвідують школу

ІІІ тиждень листопада

Адміністрація школи

 

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

1.   

Провести  з учнями бесіди: «Профілактика грипу»

ІІ тиждень листопада

 

Медсестра

2.   

Заходи з БЖД, спрямовані на формування ЗСЖ

ІІ – ІІІ тиждень

Медсестра, ЗВР

3.   

Провести декаду боротьби зі СНІДом

IV тиждень листопада

Заст. з ВР, медсестра, кл. керівники, вчителі біології

4.   

Контроль за формуванням та вдосконаленням умінь та навичок учнів щодо збереження здоров'я та життя в надзвичайних ситуаціях

Протягом місяця

Заст. з НВР

 

ГРУДЕНЬ

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

1.

Ефективність роботи з обдарованими дітьми з історії

І тиждень

Заст. з НВР

2.

 Контроль за реєстрацією учнів 11-го класу у пробному тестуванні

протягом місяця

Заст. з НВР

3.

Застосування на практиці різноманітної правової інформації

ІІ тиждень

Заст. з НВР

4.

Моніторинг з української мови у 4 та 9 класах

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі

5.

Стан ведення словників та зошитів з англійської мови

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

 

 1.  

Провести заходи до Дня Збройних сил України

І тиждень грудня

Кл. керівники, заст. з ВР

 1.  

Провести заходи до Дня людей з особливими потребами

І тиждень

Заст. з ВР, медсестра

 1.  

Провести заходи до Дня боротьби зі СНІДом

І тиждень

Медсестра, заст.. з ВР

 1.  

Аналіз стану соціального захисту учнів

І тиждень грудня

Заст. з ВР, педагог – організатор, кл. керівники

 1.  

Провести конкурс  « Букет замість ялинки»

ІІ тиждень грудня

Заст. з ВР, педагог – організатор, кл. керівники

 1.  

Перевірити стан техніки читання у 2-9 класах

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, директор

 1.  

Провести заходи до Дня прав людини

 

ІІ тиждень

Заст.. з ВР, вчитель правознавства

 1.  

Провести свято до Дня Святого Миколая

ІІІ тиждень грудня

Заст. з ВР, педагог – організатор, кл. керівники

 1.  

Контроль за виконанням навчальних планів та програм у 1-11 класах

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Моніторинг якості математичної  освіти

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі математики

 1.  

Ефективність організації гурткової роботи

ІІІ тиждень

Заст. з ВР

9.

 

Тиждень військово – патріотичного виховання

ІІІ тиждень

Вчитель ЗВ, заст. з ВР

10.

 

Аналіз стану відвідування занять учнями за І півріччя

ІV тиждень грудня

Заст. з ВР

11.

 

Моніторинг якості освіти за І півріччя

ІV тиждень

Заст. з НВР

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

 1.  

Провести нараду при директору:

 

ІІІ тиждень грудня

Директор

 1.  

Провести засідання педагогічної ради

ІV тиждень грудня

Директор

 1.  

Відвідування уроків учителів, що атестуються, контрольні зрізи знань з навчальних предметів

протягом місяця

Члени АК

 1.  

Педагогічний вернісаж «Від творчого вчителя – до творчого учня»

протягом місяця

Адміністрація

 

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ:

 1.  

Провести перевірку стану підручників

ІV тиждень

 Бібліотекар

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 1.  

Провести  виховні заходи на тему:  «Молодь проти СНІДу»

І тиждень

Заст. з ВР ,кл. керівники.

 1.  

Провести зустріч з працівниками соціальної служби для дітей та молоді

ІІ тиждень

Заст. з ВР

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 1.  

Перевірити виконання заходів  протипожежної безпеки, стан збереження енергоносіїв у школі

І тиждень

Директор школи, завгосп

 1.  

Провести батьківські збори з питань БЖ під час Новорічних свят та в канікулярний період

ІІІ тиждень

Адміністрація, кл. керівники.

 1.  

Провести бесіди  з учнями  «Правила безпеки під час перебування на зимових канікулах»

ІV тиждень

Кл. керівники

 1.  

Продовжити роботу по естетичному оформленню коридорів школи, класних кімнат

Протягом місяця

Заст. з ВР, кл. керівники

 

 

СІЧЕНЬ

 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 

 1.  

Перевірити стан ведення журналів

І тиждень січня

Заст. з НВР

 1.  

Розв’язування фізичних задач як дієвий спосіб формування ключових компетентностей на уроках фізики

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі

 1.  

Вибіркова перевірка стану ведення зошитів з української мови у 2-5 класах

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Застосування наочності, посібників, таблиць, схем, плакатів при викладанні математики

ІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

 1.  

Перевірити стан шкільної документації за підсумками І півріччя

ІІ тиждень

Директор

 1.  

Здійснювати контроль за відвідуванням уроків учнями 5-11 класів

ІІІ тиждень

Директор, заст. з НВР, учнівська рада

 

 1.  

Взяти участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України»

ІV тиждень

Бібліотекар

 

 1.  

Прийняти участь у акції «Допоможемо зимуючим птахам»

Протягом місяця

Заст. з ВР, вчитель трудового навчання

 

 1.  

Організація учнівського самоврядування у класних колективах

ІІ-ІІІ тиждень

Заст. з ВР,ОДК

         

 

 

РОБОТА  З  ПЕДКАДРАМИ:

1.   

Провести нараду при директору

І

 тиждень

Директор, заст. з НВР, заст. з ВР

2.   

Провести засідання методичної ради

І

 тиждень

Голова МР

3.   

Рівень методичної та професійної майстерності вчителів

Протягом місяця

Члени АК

4.   

Моніторинг виконання плану курсової перепідготовки вчителів за 2018 рік

ІІ тиждень

Заст. З НВР

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 1.  

Провести Різдвяний тиждень

І-ІІ тиждень

Кл. керівники, педагог-організатор

 1.  

Провести загальношкільні батьківські збори

ІІІ тиждень

Кл. керівники, адміністрація

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

1.

Провести бесіди з БЖ про правила поводження на кризі

І тиждень

Кл. керівники, вчитель основ здоров'я, медсестра

2.

Провести бесіди з БЖ про правила дорожнього руху

ІІ тиждень

Кл. керівники, вчитель основ здоров'я, медсестра

3.

Провести бесіди з БЖ при користуванні газом та електроприладами

ІІІ тиждень

Кл. керівники, вчитель основ здоров'я, медсестра

 

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ:

1.

Провести перевірку стану підручників

ІV тиждень

Бібліотекар

2.

Анкетування «Зроби свій вибір». Визначення профілю подальшого навчання учнів 9 класу

ІV тиждень

Адміністрація, класний керівник 9 класу

 

 

ЛЮТИЙ

 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 

 1.  

Виконання завдань, що різняться за характеристикою пізнавальної діяльності на уроках основ здоров’я

І тиждень

Заст. з НВР

2.

Контроль за станом викладання хімії та відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

ІІ– ІІІ тиждень

Заст. з НВР, директор, вчителі

 1.  

Організувати проведення діагностування інтересів, нахилів, здібностей учнів 9-го класу для визначення профілю навчання

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Провести роботу з учнями 11-го класу щодо реєстрації на ЗНО

Протягом місяця

Заст. з НВР, кл. керівник

 1.  

Стан контрольних зошитів з фізики, математики

Протягом місяця

Заст. з НВР

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

1.

Взяти участь у конкурсі «Найкращий читач України»

І тиждень

Бібліотекар

 

Провести Тиждень іноземної мови

ІІ тиждень

Вчитель іноземної мови

2.

День святого Валентина

ІІ тиждень

Класні керівники 8-11 класів

3.

Провести конференцію на тему: «А час і досі не загоїв рани» - до Дня виведення радянських військ з Афганістану

ІІ тиждень

Вчитель історії

4.

Завершення акції «Допоможемо зимуючим птахам», узагальнення матеріалів роботи

ІІ тиждень

Заст. з ВР, вчителі біології

5.

Роль класного керівника у згуртуванні колективу

ІІ тиждень

Заст. з ВР, кл.керівники

6.

Провести Тиждень зарубіжної літератури

ІІІ тиждень

Вчитель світової літератури

7.

Провести Тиждень фізики та інформатики

ІІІ тиждень

Вчителі фізики та інформатики

10.

Участь у експедиції «Історія міст і сіл України»

IV тиждень

Заст. з ВР, вчитель історії

 

                                     РОБОТА  З  ПЕДКАДРАМИ:

 

 1.  

Провести методичну декаду по атестації

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Провести нараду при директорові

 

ІV тиждень

Директор, заст. з НВР

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 

 1.  

Організувати проведення занять із батьками, діти яких у наступному році йдуть до 1-го класу

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, вчитель 4-го класу

 1.  

Контролювати стан утримання, навчання та виховання дітей-сиріт

ІV тиждень

Заст. з НВР, заст.. з ВР, кл. керівники

 1.  

Організація  роботи з дітьми, що потребують особливої уваги

Протягом місяця

Заст. з ВР

 

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 

 1.  

Взяти участь у роботі комісії зі списання обладнання, інвентарю та матеріалів, непридатних для використання

ІV тиждень

Завгосп

 1.  

Бесіда «Підліток і шкідливі звички»

ІV тиждень

Медсестра

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: 

 

1.  

Організувати обстеження умов проживання дітей із багатодітних, малозабезпечених, проблемних сімей

І тиждень

Адміністрація школи, кл. керівники, соц. працівник

2.  

Формування ключових компетентностей на уроках музичного мистецтва

ІІ тиждень

Заст. з НВР

3.  

Контроль за якістю навчальних досягнень учнів у випускних класах

ІІ – ІІІ тиждень

Заст. з НВР, адміністрація

4.  

Провести заходи з питань підготовки до ДПА учнів 4,9,11-х класів

ІІІ тиждень

Директор, заст. з НВР

5.  

Перевірити стан ведення щоденників учнями 5 – 9 класів

ІІІ тиждень

Заст. з ВР, учком

6.  

Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

керівник ШМО

7.  

Провести співбесіди з керівниками методичних об’єднань щодо планів роботи на наступний навчальний рік

ІV тиждень

Заст. з НВР

8.  

Стан ведення щоденників учнями 2-5 класів

ІV тиждень

Заст. з НВР, ВР, ОДК

9.  

Стан викладання української мови у початкових класах

Протягом місяця

Заст. з НВР, вчителі

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

 1.  

Організувати проведення Тижня дитячої та юнацької книги «У кого книга у порядку»

І тиждень

Бібліотекар, педагог -організатор

 1.  

Провести Тиждень української  мови та літератури

ІІ тиждень

Заст. з НВР, вч. укр. мови та літератури

 1.  

Провести ранки, свята  до Дня 8 березня «Свято жінок»

ІІ тиждень

Класні керівники, педагог-організатор

 1.  

Організувати святкування Шевченківських днів

ІІ тиждень

Кл. керівники, вчителі укр. мови

 1.  

Провести Тиждень музики і театру

ІІІ тиждень

Вчитель музики, педагог-організатор

 1.  

Взяти участь у конкурсі «Юний дослідник»

березень

педагог-організатор, вчителі біології, хімії

 1.  

Система роботи класних керівників з питань профілактики правопорушень, бродяжництва, злочинів серед неповнолітніх

Протягом місяця

Заступник з ВР, ОДК, голова МО

 

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

 

 1.  

Засідання методичної ради: Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня»

І тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Провести нараду при директорові

 

ІІ тиждень

Заст. з НВР

 

 

ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ:

 

 1.  

Проводити роботу по впорядкуванню шкільного подвір’я

Протягом місяця

Завгосп, кл. керівники

 1.  

Проводити роботу по озелененню території школи

Протягом місяця

Завгосп, кл. керівники, вчитель труд. навчання

 1.  

Організувати проведення зустрічей з представниками ВНЗ

Протягом місяця

Заст. з НВР

 

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 

 1.  

Організувати проведення лекцій з питань профілактики правопорушень, бродяжництва для учнів та батьків

ІІІ-ІV тиждень

Заст. з НВР, заст. з ВР, соц. працівник

 1.  

Батьківський всеобуч «Дитина і комп’ютер»

ІV тиждень

Заст. З ВР, медсестра

 

 

 

 

 

 

ЗМІЦНЕННЯ  НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 

 1.  

Провести перевірку стану електромережі  шкільного електрообладнання

ІІ  тиждень

Заст. з НВР, завгосп

 1.  

Перевірити стан охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі

ІІІ тиждень

Заст. з НВР, завгосп

 1.  

Організувати проведення з учнями інструктажу з безпеки життєдіяльності перед початком весняних канікул

ІІІ тиждень

Класні

 керівники

 1.  

Здійснити перевірку матеріально-технічної бази навчальних кабінетів

ІV тиждень

Члени комісії

 1.  

Тематичний діалог «Інтернет не лише твій друг»

ІV тиждень

Медсестра, заст.. з ВР

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 

 1.  

Організувати проведення 3-денних навчально-польових зборів з учнями 11 класу

І   тиждень

Директор

 1.  

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року, проведення ЗНО та підсумкових контрольних робіт

ІІ  тиждень

Директор, заст. з НВР

 1.  

Визначити склад комісії для проведення ДПА, оформлення куточка ДПА

ІІ  тиждень

Директор, заст. з НВР

 1.  

Скласти графік проведення адміністративних контрольних робіт, перевірки техніки читання

ІІ  тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Аналіз стану роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнів школи

ІІ  тиждень

Заст. з ВР

 1.  

Круглий стіл «Готовність учнів 4 класу до навчання у школі ІІ ступеня»

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Активізація військово-патріотичного виховання на уроках захисту Вітчизни

І тиждень

Заст. з НВР, вчитель

 1.  

Вплив предмету англійська мова на соціалізацію учнівської молоді

І тиждень

Заст. з НВР, вчитель

 1.  

Проектно-технологічна діяльність з інформатики

Протягом місяця

Заст. з НВР, адміністрація

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

 1.  

Взяти участь у «Місячнику екології»

Протягом місяця

Заст. з ВР, педагог-організатор, кл. керівники

 1.  

Прийняти участь в районному огляді “Таврійський барвограй»

І   тиждень

Заст. з ВР

 1.  

Провести Тиждень географії

І   тиждень

Заст. з ВР, вчитель географії

 1.  

Провести Тиждень біології, екології та трудового навчання

ІІ  тиждень

Заст. з ВР, вчителі трудового навчання, біології

 1.  

Організувати проведення Дня космонавтики

ІІ  тиждень

Заст. з ВР, вчитель астрономії

 1.  

Провести Тиждень хімії

ІІІ тиждень

Заст. з ВР, вчителі трудового навчання

 1.  

Провести Тиждень дитячої книги

ІІІ

тиждень

Заст. з ВР

 1.  

Організувати проведення заходів до річниці аварії на Чорнобильській АЕС

ІV тиждень

Заст. з ВР, кл. керівники

 

 

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

 

1.

Методичний тиждень «Підсумки роботи з молодими вчителями»

ІІ тиждень

Заст. з НВР, вчителі-наставники

2.

Провести нараду при директорові

 

ІІІ тиждень

Заст. з НВР

3.

Підготовка до ДПА. Випуск інформаційного бюлетеня

ІV тиждень

Заст. з НВР

4.

Аналіз виконання практичної частини навчальних програм

ІV тиждень

Заст. з НВР

 

 

                      ТРУДОВА ПІДГОТОВКА І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ:

 

 1.  

Благоустрій шкільної території

Протягом місяця

Завгосп

 1.  

Роботи на клумбах, в шкільному саду

Протягом місяця

Кл. керівники, вчитель труд. навчання

 

 

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 

 1.  

Провести засідання класних батьківських комітетів: «Участь батьків у ремонті школи і підготовка її до нового навчального року»

ІІІ   тиждень

Класні

 керівники

 1.  

 

ІІІ - ІV тиждень

Заст. з НВР, керівник МО

 

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 

 1.  

Організація підготовки до ремонту шкільних котелень

ІІІ   тиждень

Завгосп

 1.  

Співбесіди з класними керівниками, зав. кабінетами з питань проведення поточних ремонтів

ІV   тиждень

Директор

 1.  

Формування мотивації до збереження свого здоров'я та розвитку рухових здібностей та морально-вольових якостей

Протягом місяця

Заст. з НВР

 


ТРАВЕНЬ 

 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

 1.  

Провести адміністративні контрольні роботи та перевірку техніки читання

І-ІІ      тижні

Адміністрація школи

 1.  

Організувати проведення заходів присвячених Дню Перемоги

ІІ    тиждень

Заст. з ВР, педагог-організатор, кл. керівники

 1.  

Провести виховні заходи до Дня Матері

ІІ     тиждень

Заст. з ВР, педагог-організатор, кл. керівники

 1.  

Моніторинг навчальних досягнень учнів за навчальний рік

ІІ     тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Організувати проведення моніторингу якості математичної освіти у 5-11 класах

ІІІ    тиждень

Заст. з НВР, вчителі математики

 1.  

Стан техніки читання учнів 1 – 9 класів

ІІІ    тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Контроль за організованим закінченням навчального року

ІІІ   тиждень

Директор

 1.  

Організувати проведення ДПА у 4,11 класах згідно затвердженого графіку

ІІІ-ІV  тижні

Адміністрація школи

 1.  

Провести Свято останнього дзвоника

ІV   тиждень

Заст. з ВР, педагог-організатор

 1.  

Перевірити стан ведення шкільної документації вчителями

ІV   тиждень

Адміністрація школи

 1.  

Видати наказ «Про призначення відповідальних за виставлення балів навчальних досягнень учнів у документи про базову та повну загальну середню освіту»

ІV   тиждень

Директор

 1.  

Контроль за виконанням навчальних програм у 1 – 11 класах

ІV   тиждень

Заст. з НВР, керівники МО

 1.  

Стан збереження підручників за підсумками навчального року

ІV   тиждень

Бібліотекар

 1.  

Підготовка до проведення випускного вечора

Протягом місяця

Заст. з ВР, кл. керівник

 

 

 

 

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

 

 1.  

Провести нараду при директорові

 

ІІ  тиждень

Директор, заст. з НВР, завгосп

 1.  

Провести засідання педагогічної ради

 

ІІ  тиждень

Директор

 1.  

Ефективність роботи шкільного МО вчителів початкових класів. Звіт керівників ШМО.

ІІ тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Інструктивно – методична нарада з учителями за підсумками навчального року

ІІІ тиждень

Адміністрація школи

 1.  

Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження вчителів, ознайомити з ним педпрацівників

ІV тиждень

Директор

 1.  

Провести засідання методичної ради

ІV тиждень

Заст. з НВР

 1.  

Виставити оцінки до табелів успішності 1-8,10 класів, особових справ 1-11 класів та написати характеристики до особових справ учнів 1,4,9,11 класів

ІV-V тижні

Класні

 керівники

 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ І СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ:

 

 1.  

Підготувати і провести загальношкільні батьківські збори за підсумками навчального року

V тиждень

Адміністрація школи

 

 

       ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

                    ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: 

 

 1.  

Провести інструктаж з працівниками школи про дотримання правил ТБ при проведенні трудової практики

ІV тиждень

Директор, Відповідальний

 за ОП

 1.  

Організувати проведення з учнями інструктажу  з безпеки життєдіяльності перед початком літніх канікул

ІV тиждень

Класні

 керівники

 


ЧЕРВЕНЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 

 1.  

Оформити документи про освіту

І-ІІ      тижні

Відповідальні

 1.  

Видати наказ « Про переведення учнів»

ІІ тиждень

Директор

 1.  

Видати наказ про випуск учнів 9 класу

ІІ    тиждень

Директор

 1.  

Видати наказ про випуск учнів 11 класу

ІІІ   тиждень

Директор

 1.  

Аналіз роботи школи за 2018-2019 н. р.

ІІІ   тиждень

Адміністрація школи

 1.  

Підготовка робочого плану школи на 2019-2020 н.р.

ІV

 тиждень

Адміністрація школи

 1.  

Підготовка результатів проведення державної підсумкової атестації у 9 класі

ІV

 тиждень

Адміністрація школи

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 

1.

Організувати проведення заходів до Дня захисту дітей

І тиждень

Заст. З ВР, педагог-організатор

2.

Провести Випускний вечір

І тиждень

Заст. З ВР, педагог-організатор

3.

  Контроль за:

- організацією оздоровлення та відпочинку дітей;

- роботою пришкільного табору відпочинку «Веселка»;

- за проходженням навчально-виробничої практики;

- за оформлення документів про базову освіту;

- підготовкою школи до нового навчального року

І тиждень

Директор

4.

Проведення навчальної практики та екскурсій у 1-4 та 5-8, 10 класах

І-ІІ тиждень

Заст. З ВР, педагог-організатор, вчителі

 

 

 

 

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 

 1.  

Здійснити ремонт шкільних приміщень і класних кімнат

Протягом місяця

Кл. керівники, зав. кабінетами, завгосп

 

РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ:

 

1.

Провести нараду при директорові

 

ІІ  тиждень

Директор, заст. з НВР, завгосп

2.

Провести засідання педагогічної ради

 

ІІ  тиждень

Директор, заст. з НВР

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БАЛТАЗАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЧАПЛИНСЬКОЇ   СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шкільна,5,с.Балтазарівка Чаплинський район, Херсонська область, 75212,

Телефон: 80(5538)4-04-20, E-mail: Baltazarovka1@qmail.com

Код ЄДРПОУ 24950054

 

 

                                                           НАКАЗ 

03.09.2018 № 105

 

Про режим роботи навчального закладу

 в 2018/2019 навчальному році

 

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою належної організації роботи навчального закладу в 2018/2019 навчальному році, створення нешкідливих умов праці для працівників навчання й виховання учнів, запобігання їх захворюваності

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Установити з 01 вересня 2018 року в навчальному закладі:

            1.1. п’ятиденну тривалість навчального тижня;

            1.2. однозмінний режим роботи – з 8.30 до 18.00;

            1.3.тривалість уроків у : 1-х класах – 35 хвилин;

                                               2-4 класах – 40 хвилин;

                                               5-11 класах – 45 хвилин;

    1.4. Триместрову систему організації навчальних занять:

перший триместр – з 01 вересня по 14 листопада 2018 року;

другий триместр – з  22 листопада по 28 лютого 2019 року;

третій триместр – з 11 березня по 24 травня 2019 року.

    1.5. Канікули:

           осінні – з 15 листопада по 21 листопада 2018 року;

           зимові – з 28 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

           весняні – з 01 березня по 10 березня 2019 року.

    1.6. Попередній дзвінок – за 2 хвилини до початку уроку.

    2. Затвердити режим роботи навчального закладу (Додаток 1).

    3. Затвердити розклад дзвінків (Додаток 2).

    4. Затвердити графік харчування (Додаток 3).

    5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Байдуковій В.Р.        розмістити наказ на сайті навчального закладу та на інформаційному стенді до 05.09.2018 року.

    6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

             Директор школи                     В.В.Саркісов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу від 03.09.2018 №105

 

 

 

Режим роботи навчального закладу у 2018/2019 навчальному році

 

 

 

 

7:00 – передача чергування від сторожа черговому

8:00 – 8:15 – прийом учнів

8:30 – 13:10 – навчальні заняття у 1-4 класах

8:30 – 16:00 – навчальні заняття у 5-11 класах

Робота групи продовженого дня  1 клас:

Понеділок з 12.10 – 17.10

Вівторок з 13.15 – 17.15

Середа з 11.05-17.15

Четвер з 13.30 – 17.30

П’ятниця з 12.10-17.10

 

 

 

 

 

          Директор школи                       В.В.Саркісов

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу від 03.09.2018 №105

 

 

Розклад дзвінків

 

 

Урок                     1 клас                      2 – 4 класи                    5 – 11 класи

 

1                            8:30 – 9:05              8:30 – 9:10                    8:30 – 9:15

2                            9:25:10:00               9:25 – 10:05                  9:25 – 10:10

                              Сніданок

3                           10:20 – 10:55           10:20 – 11:00                10:20 – 11:05                 

4                           11:25 – 12:00           11:25 – 12:05                11:25 -  12:10     

5                           12:30 – 13:05           12:30 – 13:10                12:30 – 13:15

6                                                                                                  13:25 – 14:10

7                                                                                                  14:20 – 15:05    

                                                                                                    15:15 – 16:00

 

Розклад дзвінків 5-11 класи (четвер)

 

     0.    8.30  –   9.00           (виховна година)

 1. 9.10  –   9.50
 2. 10.00 – 10.40
 3. 11.00 – 11.40
 4. 12.00 – 12.40
 5. 12.50 – 13.30
 6. 13.40 – 14.20
 7. 14.30 – 15.10

 

Розклад дзвінків 1-4 класи (четвер)

 

Урок                     1 клас                      2 – 4 класи                   

 

0                            8.30 – 9.00              8.30 – 9.00         (виховна година)

1                            9:10 – 9:45              9:10 – 9:50                   

2                            9:55 – 10 - 30          10.00 – 10:40                 

                              Сніданок

3                           10:50 – 11:25           11:00 – 11:40                               

4                           11:45 – 12:20           12:00 – 12:40                     

5                           12:30 – 13:05           12:50 – 13:30               

 

 

 

 

                          Директор школи                       В.В.Саркісов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу від 03.09.2018 №105

 

 

          Графік харчування учнів у 2018/2019 навчальному році

 

 

 

09:15 – сніданок – 1- 4 клас

11:05 – полу денник 2 - 4 клас + діти, які харчуються за бюджетні кошти

12:10 – 5-11 класи + діти, які харчуються за бюджетні кошти

13:10 – обід – 1  клас (група продовженого дня)

 

РОЗКЛАД  УРОКІВ НА   2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗОШ І - ІІІ СТУПЕНІВ

ТИЖДЕНЬ «А»

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

 

ПОНЕДІЛОК

1. зар. література

2. математика

3. укр. мова

4. укр. літ

5. англ. мова

6. інформатика (І)

 

 

1.укр. література

2. укр. мова

3. математика

4. англ. мова

5. фіз. культура

6. обр. мистецтво

 

1.всесв. історія

2. біологія

3. англ. мова

4. географія

5. укр. мова

6. фіз. культура

7.труд навчання

 

1. біологія

2. всесв. історія

3. фізика

4. алгебра

5. мистецтво

6. англ. мова

7. фіз. культура

1. алгебра

2. географія

3. укр. література

4.фіз. культура

5. англ. мова

6. зар. література

7. інд. з іст. Укр.

1. біологія і екологія

2. фізика

3. всесв. історія

4. гром. освіта

5. математика

6. укр. мова

7. англ. мова

8. фіз. культура

1. фізика

2. креслення

3. економіка

4. біологія

5. укр. література

6. математика

7.захист Вітчизни

8. інд. з укр. мови

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

1.природознавст.

2. математика

3. іст. України

4. фіз. культура

5. труд. навчання

6. труд. навчання

1. біологія

2. укр.  мова

3. муз. мистецтво

4. всесв.  історія

5. англ. мова

6. інформатика

1. алгебра

2.заруб. література

3. укр. мова

4. укр. література

5. хімія

6. фіз. культура

 

1. іст. України

2. географія

3. хімія

4.геометрія

5. укр. мова

6. укр. література

7. інформатика

1. фізика

2. рос. мова

3. мистецтво

4. основи  здоров’я

5. всесв. історія

6. геометрія

7. труд. навчання

1. укр. мова

2. захист Вітчизни

3. інформатика

4. фізика

5. біологія і екологія

6. англ. мова

7. фіз. культура

1.захист Вітчизни

2. інформатика

3. фіз. культура

4. англ. мова

5. математика

6. зар. література

7. інд. з біології

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

1. обр. мистецтво

2. зар. література

3  природознавст.

4. укр. мова

5. фіз. культура

6. інд. з математ.

1. укр.  література

2. укр. мова

3. математика

4. географія

5. труд. навчання

6. труд. навчання

1. географія

2. іст. України

3. фізика

4. англ. мова

5. геометрія

6. інформатика

1. алгебра

2. біологія

3. англ. мова

4. зар. література

5. рос. мова

6. географія

7. труд. навчання

1. укр.  література

2. алгебра

3. укр. мова

4. біологія

5. хімія

6. зар. література

7. інформатика

1. іст. України

2. біологія і екологія

3. хімія

4. математика

5. укр. мова

6. укр. література

7. фіз. культура

1. хімія

2. креслення

3. укр. література

4 іст. України

5. англ. мова

6. фіз. культура

7. худ. культура

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

0. вих. година

1. осн. здоров’я

2. математика

3. муз. мистецтво

4. англ. мова

5. фіз. культура

 

0. вих. година

1. зар. література

2. біологія

3. осн.  здоров’я

4. математика

5. англ. мова

6. фіз. культура

0. вих. година

1. укр. література

2. укр. мова

3. алгебра

4. англ. мова

5. біологія

6. муз. мистецтво

0. вих. година

1. хімія

2. фіз. культура

3. укр. мова

4. укр. література

5. фізика

6. основи здоров’я

0. вих. година

1. іст. України

2. географія

3. фізика

4. інформатика

5. осн. правознавст.

6. англ. мова

0. вих. година

1. інформатика

2. гром. освіта

3. хімія

4. математика

5. біологія і екологія

6. укр. література

7. технології

0. вих. година

1. математика

2. фізика

3. іст. України

4. всесв. історія

5. укр. мова

6. біологія

7. англ. мова

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

1. англ. мова

2. математика

3. укр. мова

4. укр. література

5. інформатика(II)

 

1.іст. України

2. укр. мова

3. математика

4. географія

5. фіз. культура

6. зар. література

 

 

1. геометрія

2. заруб. література

3. фізика

4. фіз. культура

5. осн. здоров’я

6. образ. мистецтво

1. зар. література

2. рос. мова

3. іст. України

4. інформатика

5. геометрія

6. фіз. культура

 

1.укр. мова

2. хімія

3. біологія

4. геометрія

5. рос. мова

6. фізика

7. фіз. культура

 

1. фізика

2. географія

3. іст. України

4. зар. література

5. укр. мова

6. біологія і екологія

7. інд. з іст. Укр

Н

     В

         К

П’ЯТНИЦЯ

 

 

РОЗКЛАД  УРОКІВ НА  2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗОШ І - ІІІ СТУПЕНІВ

ТИЖДЕНЬ «Б»

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

 

ПОНЕДІЛОК

1. зар. література

2. математика

3. укр. мова

4. укр. література

5. англ. мова

6. інформатика (І)

 

 

1. укр. література

2. укр. мова

3. математика

4. англ. мова

5. муз. мистецтво

6. фіз. культура

 

1. всесв. історія

2. біологія

3. англ. мова

4. географія

5. фіз. культура

6. хімія

7.труд. навчання

 

1. біологія

2. всесв. історія

3. фізика

4. алгебра

5. мистецтво

6. англ. мова

7. фіз. культура

1. алгебра

2. фізика

3. укр. література

4. фіз. культура

5. англ. мова

6. іст.  України

 

1. біологія і екологія

2. географія

3. всесв. історія

4. гром. освіта

5. математика

6. укр. мова

7. англ. мова

8. фіз. культура

1. фізика

2. креслення

3. економіка

4. біологія

5. всесв. історія

6. математика

7. інд. з укр. мови

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

1.природознавст.

2. математика

3. іст. України

4. фіз. культура

5. труд. навчання

6. труд. навчання

1. обр. мистецтво

2. укр. мова

3. інформатика

4. всесв.  історія

5. англ. мова

6. біологія

1. алгебра

2.заруб. література

3. укр. мова

4. укр. література

5. хімія

6. фіз. культура

 

1. хімія

2. географія

3. геометрія

4. зар. література

5. укр. мова

6. укр. література

 

1. фізика

2. рос. мова

3. мистецтво

4. осн. здоров’я

5. всесв. історія

6. геометрія

7. труд. навчання

1. укр. мова

2. захист Вітчизни

3. технології

4. фізика

5. біологія і екологія

6. англ. мова

7. фіз. культура

8. технології

1. зар. література

2. інформатика

3. фіз. культура

4. англ. мова

5. математика

6. захист Вітчизни

7. інд. з біології

8. інд. з іст.України

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

1. зар. література

2. укр. мова

3. природознавст.

4. укр. література

5. англ. мова

6. фіз. культура

1. укр. література

2  зар. література

3. математика

4. географія

5. труд. навчання

6. труд. навчання

1. географія

2. іст. України

3. фізика

4. англ.. мова

5. геометрія

6. інформатика

1. алгебра

2. біологія

3. англ. мова

4. інформатика

5. рос. мова

6. географія

7. труд. навчання

1. укр. література

2. алгебра

3.біологія

4. хімія

5. укр. мова

6. зар. література

7. інформатика

1. іст. України

2. біологія і екологія

3. укр. мова

4. математика

5. фізика

6. укр. література

7. фіз. культура

1. хімія

2. креслення

3. укр. література

4  людина  і світ

5. фіз. культура

6  англ. мова

7. астрономія

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

0. вих. година

1. осн. здоров’я

2. математика

3. муз. мистецтво

4. фіз. культура

5. обр. мистецтво

6. інд. з мате мат.

0. вих. година

1. зар. література

2. біологія

3. осн  здоров’я

4. англ. мова

5. математика

6. фіз. культура

0. вих. година

1. укр. література

2. укр. мова

3. алгебра

4. біологія

5. англ. мова

6. муз. мистецтво

0. вих. година

1. хімія

2. фіз. культура

3. укр. мова

4. укр. література

5. фізика

6. осн. здоров’я

0. вих. година

1. іст. України

2. географія

3. фізика

4. інформатика

5. осн.правознавс.

6. англ. мова

7. фіз. культура

0. вих. година

1. інформатика

2. гром. освіта

3. хімія

4. математика

5. біологія і екологія

6. укр. література

7. технології

8. захист Вітчизни

0. вих. година

1. математика

2. фізика

3. іст. України

4. укр. література

5. укр. мова

6. екологія

7. англ. мова

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

1. англ. мова

2. математика

3. укр. мова

4. укр. мова

5. інформатика(II)

 

1.іст. України

2. укр. мова

3. математика

4. географія

5. фіз. культура

 

 

1. геометрія

2. заруб. література

3. фізика

4. фіз. культура

5. осн. здоров’я

6. образ. мистецтво

1. зар. література

2. рос. мова

3. іст. України

4. інформатика

5. геометрія

6. фіз. культура

 

1.укр. мова

2. хімія

3. біологія

4. геометрія

5. рос. мова

6. зар. література

7. фіз. культура

1. фізика

2. географія

3. іст. України

4. зар. література

5. укр. мова

6. біологія і екологія

7. інд. з іст. України

Н

     В

        К

П’ЯТНИЦЯ

Погоджено                                                                                                                                                                                                            Затверджено 

Начальник Чаплинського управління                                                                                                                                                            Директор школи                                                                                                                                                                        

Головного управління    держпродспоживслужби                                                                                                                                     _______________ В.В.Саркісов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               в Херсонській області  Чаплинського району                                                                                                                                               «___» вересня 2018р.                                                                                                                                                                                      

___________ Л.В.Андрєєва 

«___»вересня  2018р

 

РОЗКЛАД УРОКІВ НА  2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК  БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ТИЖДЕНЬ « А»

 

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

 

ПОНЕДІЛОК

1.Я досліджую світ

2.Мистецтво (музика)

3.Укр. мова (чит.)-1 гр.-англ. мова – 2 гр.

4. Фіз. культура

5.Укр. мова (письмо) – 1 гр.

 

1. Читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Інформатика (I гр.)

 

 

1 Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Інформатика (I гр.)

5. Фіз. культура

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Природознавство

5. Фіз .культура

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

1. Я досліджую світ

2. Укр. мова (чит) – 1 гр. – анг. мова – 2 гр.

3. Математика

4. Укр. мова (чит) – 2 гр. - анг. мова – 1 гр.

5. Фіз. культура

6. Укр. мова (пис.) – 2 гр.

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Англ. мова

5. Обр. мистецтво

 

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Природознавство

5. Труд. навчання

6. Індив. з укр. мови

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Фіз. культура

5. Я у світі

 

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

1. Укр. мова (чит.)-2 гр

2. Я досліджую світ

3. Математика

4. Укр. мова (чит) – 1 гр

5. Укр. мова (пис) – 1 гр

1. Читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Труд. навчання

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Інформатика (II гр.)

5. Фіз. культура

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Основи здоров’я

5. Труд. навчання

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

0 – вих. година

1. Я досліджую світ (укр. мова-чит)

2. Я досліджую світ (укр. мова-пис)

3. Я досліджую світ (матем.)

4. Фіз. культура

5. Курс за вибором

 

0 – вих. година

1. Англ. мова

2. Природознавство

3. Осн. здоров’я

4. Інформатика (II гр.)

0 – вих. година

1. Укр. мова

2. Природознавство

3. Англ. мова

4. Я у світі

5. Муз. мистецтво

 

0 – вих. година

1. Укр. мова

2. Природознавство

3. Інформатика

4. Муз. мистецтво

5. Фіз. культура

 

ЧЕТВЕР

ПЯТНИЦЯ

1. Я  досліджую світ.

2. Математика

3. Мистецтво (обр. мист)

4. Укр. мова (чит.)-2 гр - - анг. мова – 1 гр.

5. Укр. мова (пис) – 2 гр

 

1. Укр. мова

2. Математика

3. Природознавство

4. Фіз. культура

5. Музичне мистецтво

1. Літ. читання

2. Математика

3. Осн. здоров'я

4. Образ. мистецтво

5. Фіз. культура

 

 

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Англ. мова

4. Обр. мистецтво

 

ПЯТНИЦЯ

Погоджено                                                                                                                                                                                                            Затверджено 

Начальник Чаплинського управління                                                                                                                                                            Директор школи                                                                                                                                                                       

Головного управління    держпродспоживслужби                                                                                                                                     _______________ В.В.Саркісов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               в Херсонській області  Чаплинського району                                                                                                                                               «___» вересня 2018р.                                                                                                                                                                                       

___________ Л.В.Андрєєва 

«___»вересня  2018р

 

РОЗКЛАД УРОКІВ НА  2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК  БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ТИЖДЕНЬ «Б»

 

 

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

 

ПОНЕДІЛОК

1. Я досліджую світ

2. Мистецтво (музика)

3. Укр. мова (чит.)-1 гр.-англ. мова – 2 гр.

4. Фіз. культура

5. Укр. мова (письмо) – 1 гр.

1. Читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Інформатика (I гр.)

 

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Інформатика (I гр.)

 

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4.Природознавство

5. Фіз. культура

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

1. Я досліджую світ

2. Укр. мова (пис) – 1 гр. – анг. мова – 2 гр.

3. Математика

4. Укр. мова (чит) – 2 гр. - анг. мова – 1 гр.

5. Фіз. культура

6. Укр. мова (пис.) – 2 гр.

 

1. Літ.  читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Англ. мова

5.Обр.мистецтво

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Англ.. мова

4. Природознавство

5. Інформатика (II гр.)

6. Індив. з укр.. мови

1. Літер. читання

2. Математика

3. Англ. мова

4. Фіз. культура

5. Я у світі

 

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

1. Укр. мова (пис.) - 2 гр

2. Я досліджую світ

3. Математика

4. Укр. мова (чит) – 1 гр

5. Укр. мова (пис) – 1 гр

1. Читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Фіз. культура

5. Труд. навчання

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Укр. мова

4. Я у світі

5. Фіз. культура

 

1.Літ. читання

2.Математика

3.Укр. мова

4.Осн.здоров’я

5.Труд.навчання

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

0 – вих. година

1. Я досліджую світ (укр. мова-чит)

2. Я досліджую світ (укр. мова-пис)

3. Я досліджую світ (матем)

4. Фіз. культура

5. Курс за вибором

 

0 – вих. година

1. Англ. мова

2. Природознавство

3. Осн. здоров’я

4. Інформатика (II гр.)

0 – вих. година

1. Укр. мова

2. Природознавство

3. Англ. мова

4. Муз. мистецтво

5. Труд. виховання

 

0 – вих. година

1. Укр. .мова

2. Природознавство

3. Інформатика

4. Муз. мистецтво

5. Фіз. культура

 

ЧЕТВЕР

ПЯТНИЦЯ

1. Я  досліджую світ.

2. Математика

3. Мистецтво (обр. мист)

4. Укр. мова (чит.)-2 гр - - анг. мова – 1 гр.

5. Укр. мова (пис) – 2 гр

 

1. Читання

2. Математика

3. Природознавство

4. Фіз. культура

5. Муз. мистецтво

1. Літ. читання

2. Математика

3. Осн. здоров'я

4. Образ. мистецтво

5. Фіз. культура

 

 

1. Літ. читання

2. Математика

3. Англ. мова

4. Обр. мистецтво

 

ПЯТНИЦЯ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _______ сесії 

Чаплинськоїселищної ради ________ скликання

 

 ______________ 2017 року №____

Голова Чаплинської селищної ради

________________О. Г. Фаустов

 

  ПОГОДЖЕНО

 Начальник відділу освіти, молоді

 та спорту Чаплинської

селищної ради

«____»_______________2017 року

___________________ О.Є.Кулик

 

 

 

СТАТУТ

БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ

ЧАПЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ідентифікаційний код юридичної особи 24950054

( нова редакція)

 

 

 

СХВАЛЕНО

загальними зборами

трудового колективу

                      « 16» січня2017 року                                                                           

 Протокол № 1

 

 

с. Балтазарівка

2017 р.

 

І. Загальні положення

 

1. Балтазарівська загальноосвітня  школа І-ІІІ  ступенів Чаплинської  селищної ради Херсонської області (скорочена назва - Балтазарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

         2. Балтазарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – це загальноосвітній навчальний заклад (далі - навчальний заклад) з правом юридичної особи, має печатку, самостійний баланс, рахунок в установі банку,  ідентифікаційний номер, штамп, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

         3. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 75212,    Україна, Херсонська область, Чаплинський район, село Балтазарівка, вулиця Шкільна, 5, телефон № 40-4-20.

         4. Засновником (власником) навчального закладу є Чаплинська селищна  рада Херсонської області.

         5. Форма власності – комунальна.

         6. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

         7. Головним завданням навчального закладу є:

         1) виховання громадян України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв українського народу;

         2) формування й розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

         3) виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

         4) розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

         5) реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

         6) відношення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

         7) створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

         8) Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативними актами, власним статутом.

         9)  Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством  України.

         10) Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

         1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,

виробничої, наукової діяльності, в тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни.

         11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

         12. Навчальний заклад має право:

         1) проходити в установленому порядку атестацію;

         2) визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного   процесу за погодженням з засновником;

         3) визначати варіативну частину навчального плану;

         4) в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

         5) спільно з вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

         6) використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

         7) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

         8) залишати у своєму розпорядженні, використання власних надходжень в порядку, визначеному законодавством України;

         9) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,    культурних і лікувально-профілактичних  підрозділів.

         13. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні

об'єднання:

         1) учителів початкових класів;

         2) природничо-математичного циклу;

         3) суспільно - гуманітарного циклу;

         4)класних керівників.

         14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються фельдшерським пунктом  с. Балтазарівка та Чаплинською районною лікарнею.

         15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені  між  ними.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України і з конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий план навчального закладу державно-комунальної власності затверджується радою навчального закладу і погоджується відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради Херсонської області. У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники та навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань, та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють, або направлень відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради Херсонської області, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня установленого Міністерством освіти і науки України зразка.

6. У школі І ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, що їх замінюють). Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: з 12-00 до 18-00.

7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений навчальним робочим планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, включаючи проведення навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання, 31 травня. Навчання організовується за семестровою системою: І семестр –з 1 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 12 січня по 31 травня.

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється  (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами Чаплинської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

     1)  у 1 класах - 35 хвилин;

2)    у 2 - 4 класах - 40 хвилин;

3)    у 5-11 класах - 45 хвилин.

       Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується в розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться  додаткові індивідуальні заняття  та групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету   районної визначається відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

13. У навчальному закладі визначення  рівня досягнень учнів у навчанні

здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2-11 класах - за 12- бальною шкалою.  У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік.

14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводиться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від14.07.2015  № 762.

16. При  переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення учнів у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547.

18. Учням, які закінчили І, ІІ, ІІІ  ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

  1) по закінченню початкової школи - табель успішності;

2)   по закінченню основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

3)   по закінченню навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

  1) похвальний лист;

2)    срібна медаль;

3)    золота медаль;

4)    грамота за особливі успіхи у вивченні окремих предметів.

 

III. Учасники навчально - виховного процесу

 

1.Учасниками навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі є:

  1) учні;

  2) педагогічні працівники;

  3) психологи, бібліотекарі;

  4) батьки або особи, що їх замінюють.

2. Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників, інших працівників визначаються чинним законодавством за цим статутом.

3.  Учні мають право:

     1) на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

     2) на використання навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, рекреаційної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

     3) на доступ до інформації з усіх галузей знань;

     4) брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

    5) брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

    6) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

    7) брати участь в добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами, тощо;

     8) на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

     9) на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання, праці.

4. Учні зобов'язані:

     1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

     2) дотримуватись вимог статуту, правил  внутрішнього розпорядку;

     3) бережливо ставитись до державного, громадського і  особистого майна;

     4) дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

     5)брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

6)дотримуватись правил особистої гігієни.

5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6. Директор  загальноосвітнього навчального закладу призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради за погодженням з Чаплинською селищною радою Херсонської області. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

7.Педагогічні працівники мають право на:

       1) захист професійної честі, гідності;

2)    самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не для здоров’я учнів, участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

3)    проведення в установленому порядку науково-дослідної, пошукової,

експериментальної, роботи;

4)    виявлення педагогічної ініціативи;

5)    позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії;

6)    педагогічного звання;

7)    участь у роботі органів громадського самоврядування  навчального     

закладу;

8)    підвищення кваліфікації, перепідготовку;

9)    отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному

законодавством України;

     10)на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно

до чинного законодавства.

8. Педагогічні працівники зобов'язані:

        1) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя.

        2) сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

         3)виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

        4) готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

        5) дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

        6) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

        7)постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

        8) виконувати накази, розпорядження керівників навчального закладу, органів управління освітою;

        9)брати участь у роботі педагогічної ради.

9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

11. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право:

       1) обирати та бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування;

       2) звертатися до відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, керівника навчального закладу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

       3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховної роботи та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

       4) на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

12. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

      1) забезпечувати умови для здобуття дитиною повної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

      2) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

      3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

      4) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод.

13. Представники громадськості мають право:

      1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

      2) керувати учнівськими об'єднаннями за  інтересами  й гуртками,   секціями;

      3) сприяти покращенню матеріально технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

     4)  проводити консультації для педагогічних працівників;

     5)  брати участь в організації навчально-виховного процесу.

14. Представники громадськості зобов'язані:

     1) дотримуватись статуту навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психологічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

    1. Вищим органом управління навчальним закладом є загальні збори (конференція), що скликається не менше одного разу на рік.

     2. Делегатами загальних зборів (конференції) за правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

      1) працівники навчального закладу - зборами трудового колективу;

      2) учні навчального закладу II-ІІІ ступеню - класними зборами;

     3)батьки, представники громадськості - класними батьківськими зборами.

       Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.                Визначається така кількість делегатів:

       1) від представників навчального закладу - 10 чоловік;

       2) від учнів - 10 чоловік;

3)від батьків та представників громадськості — 10 чоловік. Термін повноважень становить один рік (визначається зборами). Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

       Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

      Право скликати збори (конференцію) мають: голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник. Загальні збори (конференція):

-  обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-  розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-  затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-  приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

   1) Метою діяльності ради є:

      - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

      - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

      -   формування навичок здорового способу життя;

      - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

      - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

      - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницької експериментальної роботи педагогів;

      -  сприяння організації дозвілля учнів;

      -ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти;

      -  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку підтримки обдарованих дітей;

      -зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом із метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

     2) До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-ІІІ ступенів,батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

        Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових зборах склад ради оновлюється не менш як на третину.

     3) Рада навчального закладу діє на засадах:

     - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,

суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         гласності.

         Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів за навчальний рік.

        Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

        Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови. Рішення, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, що їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

       Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

      Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада навчального закладу:

-         організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

-       виносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-           разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-           сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-       приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-           разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

-            погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-           заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-           бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних-категорій вчителів;

-           виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позашкільної та позакласної роботи з учнями, виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

-           вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти, молоді та спорту  Чаплинської селищної ради пропозиції щодо матеріального й морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-            ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-           сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-           розподіляє й контролює кошти фонду навчального закладу, приймає рішення про надання допомоги учням;

-            розглядає питання родинного виховання;

-           бере участь за згодою батьків, або осіб що їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-            сприяє педагогічній освіті батьків;

-           сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-            розглядає питання здобуття загальної обов'язкової освіти учнями;

-           організовує громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів;

-           розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції)       може створюватись і діяти піклувальна рада.

5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

    1) Основними завданнями піклувальної ради є:

    - сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти;

    - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у навчальному закладі;

    - зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, колективно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

    - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів та педагогічних працівників;

    - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

    - запобігання дитячій бездоглядності;

    - сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

    - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

    2) Піклувальна рада формується у складі 20 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

       Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференціях) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

       Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

        Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес.

       У випадку,  коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних

зборах (конференціях) на його місце обирається нова особа.

      3)Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства;

- гласності.

       Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше,  ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводити також на вимогу третини і більше її членів.

       Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше третини її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через стенди, тощо.

        Рішення піклувальної ради у 7 - денний термін доводяться до відома батьків і громадськості, колективу загальноосвітнього навчального закладу, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

2)  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхомголосування на її засіданні з числа членів ради. З числа членів ради обирається також заступник та секретар. Голова піклувальної ради:

-         скликає й координує роботу піклувальної ради;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-         визначає функції заступника, секретаря та її членів;

-         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та    організаціях з питань, віднесених до їх повноважень.

Голова піклувальної ради має право:

     - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального загальноосвітнього закладу, загальних зборів (конференцій) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

     - залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

     - вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

     - стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

     - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння вирішенню в установленому порядку;

     - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки, або особи, що їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 6. Директор навчального закладу:

1) здійснює керівництво навчальним закладом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

2) організовує навчально-виховний процес;

3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

4) відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

5) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

6) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм техніки безпеки;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та  виховання творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або

психологічного насильства;

9) призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,

майстернями, навчально-дослідними ділянками;

10) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

11) здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

12) розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

13) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

14) за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

15) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;

16) несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

        Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

        Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або письмовою згодою педагогічних працівників із дотриманням законодавства про працю.

8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колективний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

9. Педагогічна рада розглядає питання:

1) удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

2) переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

3) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового досвіду;

4) матеріального та морального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V.Матеріально-технічна база

 

1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування й Статуту навчального закладу та укладених угод.

3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та майна навчального закладу проводиться лише у випадках передбачених законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету та їдальні.

 

 

VІ.Фінансово - господарська діяльність

 

1Навчальний заклад   є неприбутковою організацією.

          2. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису і власного Статуту  відповідно до чинного законодавства України.

3. Джерелами формування майна є:

1) майно, надане засновником;

2) кошти освітньої субвенції з Державного бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти;

3) кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування  загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів та позашкільної освіти в обсязі Державних стандартів;

4) кошти юридичних осіб у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

5) кошти, отримані за надання платних  освітніх послуг;

6) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання тощо;

7) благодійні внески  фізичних осіб;

8) плата батьків за навчання.

4. Отримані доходи( прибутки) або їх частина не розподіляються серед засновників (учасників), працівників ( крім плати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

Для здійснення статутних повноважень  навчальний заклад може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

5. У  навчальному  закладі  створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також благодійний фонд, який формується з благодійних внесків.

6. Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на його рахунку в установах банку і  витрачаються  відповідно  до кошторису, що затверджується директором.

Контроль за правильним витрачанням коштів фондів здійснюють контролюючі  та засновник.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в  навчальному закладі  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися через бухгалтерію опорного навчального закладу.

Звітність про діяльність  навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства України.

 

 

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

 

1.Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

2.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з  метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти, молоді та спорту  Чаплинської селищної ради.

3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи.

Перевірка з питань, не пов’язаних із навчально-виховною діяльністю, проводиться засновником відповідно до законодавства.

 

 

 

ІХ.  Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

       Навчальний заклад  припиняється в результаті передання  свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновником  юридичної особи або уповноваженим ним органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

        Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації  за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс  та  подає  його засновнику.

3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

4. Навчальний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту  внесення відповідного запису до Державного реєстру.

 

Х. Порядок внесення змін до статуту

 

1.  Зміни до цього Статуту  можуть бути внесені засновником або відділом  освіти, молоді та спорту Чаплинської селищної ради в межах делегованих йому  повноважень відповідно до чинного  законодавства.

2. Зміни до Статуту закладу реєструються у встановленому законодавством  порядку та набирають чинності з моменту проведення реєстрації уповноваженими органами державної реєстраційної служби.

 

Голова Чаплинської

селищної ради                                                                       О.Г. Фаустов

 

Структура та органи управління закладу освіти

 Обновлен 15 янв 2019. Создан 23 окт 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Украине